StRaten-generaal gaat voor Groene Wapper

kade rechteroever

StRaten-generaal, de actiegroep die strijdt tegen het BAM-tracé en voor het Meccano-tracé, komt met een verassend voorstel. Manu Claeys en co pleiten ervoor om het viaduct van Merksem niet af te breken, maar het in te richten als een groene parkboulevard.

‘In het buitenland zijn er goede voorbeelden', klinkt het bij stRaten-generaal. ‘De Chelsea High Line in New York bijvoorbeeld is ook een oud viaduct dat vandaag is ingericht als een groene zone van 2,2 km op enkele verdiepingen boven de grond. In Antwerpen kan de Ring ook dienst doen als Groene Wapper die Merksem verbindt met Borgerhout en Deurne voor de zachte weggebruiker.'

Zo'n Groen Verdiep is enkel mogelijk als het BAM-tracé wordt geschrapt. In de huidige plannen van de Vlaamse regering wordt het viaduct, beter bekend als de brug van het Sportpaleis, afgebroken en komt er een open sleuf plus paperclip. Al dient dat plan nog op z'n technische haalbaarheid te worden getoetst.

Het Meccanotracé van stRaten-generaal stuurt het verkeer rond de stad en spreekt van een vertunneling van de Ring. ‘Er zijn heel wat voordelen aan de Groene Wapper', aldus de actiegroep. ‘Je hebt de kostprijs van de sloop niet, zo'n 20 miljoen euro, en het zorgt voor heel wat minder hinder inzake stof en lawaai. Bovendien worden Merksem en Deurne opnieuw bij de stad betrokken.'

vjb
Het Nieuwsblad 25-01-2013
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20130124_00445345

StRaten-generaal wil 'groene wapper'

Actiegroep stRaten-generaal lanceert het idee om het viaduct van Merksem niet af te breken - zoals gepland in het BAM-tracé - maar er een 'parkboulevard in de lucht' van te maken naar het voorbeeld van de New Yorkse Chelsea High Line. StRaten-generaal wil op die manier "een conflictvrije, groene verbinding voor zachte weggebruikers" creëren. Een soort 'uitzichtbalkon' op de stad. StRaten-generaal ziet in de 'groene wapper' naast de ecologische voordelen ook een kostprijsbesparing van 20 miljoen euro, minder verkeershinder, een groene verbinding tussen verschillende stadsdelen en de mogelijkheid tot stadsontwikkeling op sites in de buurt.

(DILA)
Het Laatste Nieuws 25-01-2013 pag. 18

Tags: