stRaten-generaal houdt zijn 2e tunnelcongres

kade rechteroever

Onder ruime belangstelling houdt stRaten-generaal, in het provinciehuis, zijn 2-de tunnelcongres. Ze willen burgers en politici informeren, over de gevolgen van het verkeer en hoe die kunnen verminderd worden.

De toegang is gratis. Iedereen die zich op voorhand inschreef, kreeg een map.

Lin Ploegaert van stRaten-generaal opent het congres en leidt de verschillende sprekers in.

Eric Corijn professor aan de Vrije Universiteit Brussel sprak over de (demografische) geschiedenis van Antwerpen. Bijna heel de vorige eeuw vluchtten de inwoners weg uit de stad. Sinds het begin van de eeuw groeit het aantal inwoners terug en dat zal de komende decennia zo blijven.
De invloed van de stad stopt niet bij de stadsgrens. Reken je Antwerpen en Mortsel als de economische kern dan kom je aan een stadsgedeelte van 39 gemeenten met 1.125.000 inwoners zowat een vijfde van Vlaanderen en goed voor bijna een kwart van de tewerkstelling.

Tekst: Antwerpen als duurzaam project

Presentatie: De stad groeit in Vlaanderen naar een nieuwe ruimtelijke ordening

Peter Verhaeghe van stRaten-generaal toont verschillende tunnelprojecten, waarvan de meeste gerealiseerd. Wereldwijd steekt men drukke verkeerswegen in de stad onder de grond.

Presentatie: Praktijkvoorbeelden van overkapte snelwegen in Europese steden

Patrick Janssens (sp.a) krijgt zijn tunnels, Bart De Wever (NVA) houdt zijn tracé en Kris Peeters (CD&V) redt zijn regering. Het Masterplan 2020 biedt politieke oplossingen, maar geen goede oplossingen voor mobiliteit en gezondheid.

Ir. L. I. Vákár van Movares stelt een manier van overkappen voor, die hij ‘De Duurzame Weg noemt. Het is een combinatie van een overkapping met koudgebogen gelaagd glas en luchtzuivering. De warmte van het invallend zonlicht en de door het verkeer gegenereerde warmte wordt gerecupereerd. Ze kan gebruikt worden om woningen te verwarmen en het wegdek vorstvrij te houden. Één km overkapping kan 2400 moderne appartementen verwarmen. Een elektrostatisch filter vangt het fijn stof op en een actieve koolstoffilter vangt NOx en SOx op.

Tekst: De duurzame weg voor Antwerpen

Presentatie: De duurzame weg: geluid weg, uitstoot weg

Pauze met een drankje en even tijd om op adem te komen.

Als stRaten-generaal iets organiseert is Ademloos nooit veraf. Ze hielden een informatiestand open.

Ook SOS Zurenborg had een stand. Ze toonden en verkochten hun fijnstofmaskers. Ze willen enkele filters, op eigen kosten, laten onderzoeken om na te gaan of filters inderdaad effectief zijn. Tot hun grote verbazing weigeren verschillende labo’s de filters te onderzoeken.

Professor Dirk Avonts van de Universiteit Gent, over ‘De effecten van drukke verkeersaders op de gezondheidsrisico’s.

 • Lawaai
  • Overdag:
   • concentratiestoornissen, annoyance, leerproblemen, stijging van de bloeddruk…
  • Nachts:
   • insomnia, cognitieve stoornissen overdag, hypertensie, angst ↑en stemming ↓
 • Lucht: fijn stof, VOS, NO2, metalen, ozon,enz.
  • COPD, astma, allergie, longcarcinoom.
  • Atherosclerose, myocardinfarct, CVA/TIA.
  • Aangeboren hartafwijkingen ↑
  • ? Lymfomen, inductie kankers.

De afstand tot de drukke verkeersader speelt een grote rol. De negatieve effecten zijn tot op 1500m meetbaar. Het is pas sinds 2005 dat hierover gepubliceerd wordt. Regelmatig komen er nieuwe rapporten. Wie professor Avonts een jaar geleden hoorde zal nieuwe zaken ontdekken.
Een van die nieuwe zaken is de rol die geluidsschermen vervullen i.v.m. Luchtvervuiling

 • In een zone van 30 tot 50 m achter een verticaal geluidsscherm is de concentratie fijn stof gehalveerd, vergeleken met de situatie zonder geluidsscherm: recirculatie holte.
 • In de zone 80 tot 100 m achter het scherm is de concentratie fijn stof even hoog als op de verkeersweg en dubbel zo hoog als in de situatie zonder scherm.

Presentatie: De effecten van drukke verkeersaders op de gezondheid

Ton Hauser begon zijn presentatie tussen de toeschouwers. De mens heeft de vrijheid te veranderen, maar verandering roept weerstand op.
In zijn presentatie combineert hij de verhalen van de vorige sprekers en presenteert de mogelijkheden van luchtzuivering in tunnels.
Heel interessant was de FAQ, met veel gestelde vragen als: “Is luchtfiltering wel nodig, straks rijden we met zijn allen elektrisch?”
Ton Hauser stelt dat een prognose van de Nederlandse overheid voor 2011, 100.000(=1.3%) elektrische auto’s voorziet, terwijl het centraal bureau voor statistiek er 534 telt. Diezelfde overheids prognose voorziet voor 2025 1.000.000(=10.8%) wagens.
Vrachtwagens zijn in de tunnel verantwoordelijk voor 95% van de luchtvervuiling die bijna 11% voorziene elektrische wagens zijn niet meer dan een druppel op een hete plaat.
Zelf even Googlelen leert dat de cijfers in België niet beter zijn. In het Nieuwsblad van 30/3/2011 staat: “Ondanks de heisa rond de elektrische auto rijden er in ons land nog maar 80 rond. Vorig jaar werden 47 elektrische auto’s ingeschreven en in de eerste twee maanden van dit jaar is dat aantal nog niet eens verdubbeld.”

Presentatie: HD clean tunnel systeem: 90% emissiereductie door filtering

Manu Claeys met een slide die de overdekte ruien toont. Antwerpen heeft een traditie in het overkappen van open riolen.

Presentatie: Slotwoord door Manu Claeys van stRaten-generaal

Met een glaasje in de hand onderling en met de sprekers napraten. Op de foto Hugo Van Dienderen van GROEN! en Wouter Van Damme van PVDA. Beide partijen waren met verschillende leden goed vertegenwoordigd.

Luc Janssens 16-03-2012

http://fotogordon.wordpress.com/2012/03/16/straten-generaal-houdt-zijn-2e-tunnelcongres/

 

Tags: