Strenge CO2 emissienormen voor auto’s zorgen voor 42 miljard besparing

kade rechteroever

Strenge emissienormen voor auto’s en bestelwagens maken risicovolle olieontginning in 2030 nagenoeg overbodig. Daarnaast zorgen strenge CO2-emissienormen in de EU ook  voor 42 miljard  besparing op de import van ruwe olie. Dit komt overeen met een besparing van 13% op het oliegebruik in de transportsector. Het onderzoeksbureau Transport & Environmental Policy Research (TERP) berekende dit in opdracht van Greenpeace.

Het rapport stelt dat emissienormen van 80 gr CO2/km in 2020 en 50 gr CO2/km in 2030 hiervoor noodzakelijk zijn. Bij de huidige trend zal de emissienorm voor auto’s in 2020 slechts op 118 g CO2/km uitkomen.

Het is daarom van groot belang dat het Europees Parlement in de volgende plenaire zitting op 23 november, het voorstel voor een ambitieuzere CO2-reductienorm voor bestelwagens in 2016 versterkt.  Daarna moeten ambitieuze emissienormen voor personenwagens en bestelwagens, ook op langere termijn, volgen. Het lijkt essentieel dat het Belgische EU-voorzitterschap het voortouw neemt tijdens de discussies tussen de lidstaten. Verder zal ook het beheersen van de vraag noodzakelijk blijven om de klimaatobjectieven te realiseren. Transport is in de EU de enige sector waarin de emissies nog steeds toenemen.

Bruno Van Zeebroeck
Bond Beter Leefmilieu 25-10-2010
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/531/12598

 

Transportsector moet af van olieverslaving

Het rapport "Steering clear of oil disasters" heeft als doel te ramen hoeveel de vraag naar olie in de EU zou kunnen dalen in 2020 en 2030, mochten er strengere prestatienormen inzake CO2-uitstoot worden ingevoerd voor nieuwe personenwagens en bestelwagens.

Daarnaast beoordeelt het de mogelijke impact van de hieruit voortvloeiende daling van de vraag naar olie op het niveau, de oorsprong en de waarde van de olie-invoer in de EU en de soorten grondstoffen die worden gebruikt door de olieraffinaderijen in de EU.
De transportsector gebruikt momenteel ongeveer 60 % van alle olie die wordt verbruikt in de EU, een verhouding die zonder bijkomende beleidsinterventies naar verwachting 65 % zal bedragen tegen 2030. Meer dan de helft van de olie die wordt verbruikt door de transportsector gaat naar personenwagens en bestelwagens, een verhouding die naar verwachting zal dalen tot iets minder dan de helft tegen 2030.

 

Rapport Steering clear of oil disasters
 

Greenpeace 20-10-2010
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/pers/rapporten/Steering-clear-of-oil-disasters/

 

 

Tags: