Struisvogels zijn en blijven we, blind voor wat ons in het gezicht staart

kade rechteroever

Door de op hol geslagen CO2-uitstoot verzinken de vele politieke inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan in het niets en neemt het risico toe op 'zware, onomkeerbare en fundamentele effecten op mensen en ecosystemen'. Dat staat in een pas uitgelekt VN-rapport. De atmosfeer en de oceanen warmen op, de graanproductie neemt af, watercycli zijn verstoord, sneeuw- en regenval veranderen, ijsplaten smelten en hittegolven en overstromingen door een hogere zeespiegel of extreme regenval komen wereldwijd steeds vaker voor, stellen de wetenschappers vast.

Zelfs al gooien we meteen het roer zwaar om, wat politieke fictie is, dan nog zullen we de gevolgen van ons gedrag moeten dragen.
Eigenlijk is dat gek: op enkele uitzonderingen na, die meestal op de payroll van de fossielebrandstoffenindustrie staan, is er zowat een wereldwijde wetenschappelijke consensus over hoe onverantwoord we bezig zijn met de enige planeet die we ter beschikking hebben. Intellectueel moet je daar ook geen enkele wereldleider meer van overtuigen, en langzaam maar zeker groeit zelfs de bereidheid om er toch iets aan te doen. Toch blijft de algemene mentaliteit: 'Ach, we zien wel.'

Net zoals de kikker die niet beweegt en langzaam maar zeker dood wordt gekookt wanneer de temperatuur van het water waarin hij zit graad per graad verhoogd wordt, blijven wij rustig zitten in de hoop dat het altijd zal blijven duren. Maar ooit zullen toekomstige generaties zich terecht afvragen waarom de onze, toen ze nog de mogelijkheid had, nooit haar verantwoordelijkheid heeft genomen.

We zijn rationele wezens, maken we onszelf toch wijs, die perfect in staat zijn lessen uit de geschiedenis te trekken. De miljoenen doden en de wereldoorlogen die het blinde geloof in de heilsleren van het communisme en het nazisme hebben opgeleverd: daar zullen we ons nooit meer aan laten vangen.

Maar we negeren dat we ons ondertussen overgeleverd hebben aan een nieuwe heilsleer, die zich als een neutrale feitelijkheid heeft vermomd: die van de vrije markt, de hebzucht en de onbeperkte groei, die ons het recht zou geven om deze planeet tot de rand van haar mogelijkheden te jagen. En net zoals in het interbellum de stemmen niet gehoord werden van hen die wezen op de aberraties van de populaire heilsleren, wordt ook vandaag de tegenstem van wie pleit voor een meer verantwoorde omgang met energie en voor een rem op de zogezegd onbeperkte groei, weggezet als naïeve dromerij.

Struisvogels zijn en blijven we, orkesten op het dek van de Titanic, blind voor wat ons in het gezicht staart. Gelovend en hopend dat vandaag zo lang mogelijk zal blijven duren.

Yves Desmet
De Morgen 28-08-2014
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/2012958/2014/08/28/Struisvogels-zijn-en-blijven-we-blind-voor-wat-ons-in-het-gezicht-staart.dhtml

 

 
VN-IPCC-klimaatrapport schetst nog grimmiger beeld
De snel toenemende uitstoot van broeikasgassen doet alle politieke inspanningen teniet en verhoogt het risico op "ernstige, diepgaande en onomkeerbare gevolgen". Dat is de conclusie van het nieuwe rapport van het klimaatpanel van de VN.

 

 

Het rapport 2014 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN wordt pas op 2 november 2014 officieel voorgesteld, maar The New York Times en Bloomberg konden het ontwerp al inkijken, dat nog naar regeringen wordt gestuurd ter controle. De meeste waarschuwingen in het rapport zijn niet nieuw, stelt The New York Times vast, maar het taalgebruik van de klimaatwetenschappers is opvallend "urgenter en directer" geworden.

Zo laten de auteurs nog weinig twijfel bestaan over de oorzaken van de klimaatverandering. "De menselijke invloed is vastgesteld in de opwarming van de atmosfeer en de oceaan, in veranderingen van de wereldwijde watercyclus, in de vermindering van sneeuw en ijs, en in de stijging van de zeespiegel", stelt het rapport. "(deze menselijke invloed) is extreem waarschijnlijk de dominante oorzaak van de gemeten opwarming sinds het midden van de twintigste eeuw."

Abrupt en onomkeerbaar

Nu al is de wereldwijde temperatuur met 0,85 graden gestegen sinds 1880, stellen de klimaatwetenschappers. Dat is sneller dan de verandering die 10.000 jaar geleden een einde maakte aan de laatste ijstijd. De auteurs waarschuwen dan ook dat "het risico op abrupte en onomkeerbare veranderingen toeneemt, naarmate de temperatuur verder stijgt".

Het klimaatpanel wijst er ook op dat de graanproductie wereldwijd nu al afneemt en dat een stijgende zeespiegel, extreme hittegolven en overvloedige neerslag zich al doen voelen. De wereld nadert mogelijk nu al de temperatuur waarbij de ijskap op Groenland verdwijnt, stellen de auteurs van het rapport. Het zal nog eeuwen duren voor die helemaal is weggesmolten, maar het proces is niet meer te stoppen en doet de zeespiegel met 7 meter stijgen.

Discipline

"Veel van de aspecten van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan zullen nog eeuwen doorgaan, zelfs als we de uitstoot van broeikasgassen kunnen stoppen", stelt het rapport. Toch denken de auteurs dat het nog mogelijk is om de stijging te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, als er heel snel wordt ingegrepen.

De auteurs wijzen erop dat bedrijven en overheden reserves aan fossiele brandstoffen hebben die in totaal vier keer groter zijn dan wat op een veilige manier verbrand kan worden om de klimaatverandering onder de drempel van 2 graden te houden. Wil de wereld het risico voor toekomstige generaties beperken, dan zullen landen de discipline moeten opbrengen om het merendeel van die brandstoffen in de bodem te laten zitten.

Draft Of Upcoming IPCC Report Presents Stark View Of The Future As Climate Change Rages On

IPS
De Wereld Morgen 27-08-2014
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/08/27/vn-ipcc-klimaatrapport-schetst-nog-grimmiger-beeld

 

Tags: