Te hoge fijn stof concentraties in de omgevingslucht

kade rechteroever

Het jaar is nog maar pas begonnen en we kampen alweer met te hoge fijn stof concentraties in de omgevingslucht.

In onderstaande tabel wordt per meetstation het aantal dagen weergegeven waarop de daggemiddelde PM10 concentratie hoger was dan 50 µg/m3.

Volgens de EU richtlijn 2008/50/EG mag de daggemiddelde PM10 concentratie maximaal 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m3.

Luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door de emissies van industrie, landbouw, verkeer en huishoudens. Zowel de hoeveelheid van de emissies als de meteorologische omstandigheden bepalen de concentratieniveaus. Ongunstige meteorologische omstandigheden zorgen voor een slechte verdunning van de luchtverontreiniging met hogere concentraties tot gevolg.
Om ook in ongunstige meteorologische jaren zoals 2011 de Europese grenswaarden te halen zullen bijkomende emissiereducties in alle sectoren nodig zijn.

http://www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_java.html

Tags: