TML-studie pleit voor opstart Antwerpse mobiliteitsplannen met oosttangent (A 102- R11)

kade rechteroever

Omdat de Vlaamse regering na het bereiken vaan een politiek compromis in het Masterplan 2020 op het BAM tracé geen alternative mobiliteitsscenario’s voor Antwerpen wil onderzoeken,  gaf Forum2020 vorig jaar dan maar zelf opdracht aan het Leuvens studiebureau TML om dat te doen. De conclusie was toen enerzijds dat het Meccano alternatief  meer doet voor de Antwerpse mobiliteit dan het BAM tracé en waarschijnlijk minder kost; maar anderzijds dat beide plannen te duur zijn voor wat ze opleveren.

In die berekeningen was nog niet meegenomen dat het Vlaamse regeringsplannen nu ook de aanleg van de A102 en de ondertunneling van de R11. Daarom vroeg Forum 2020 aan TML om te onderzoeken wat de impact is van de A102 aanleg en R11 ondertunneling. We hebben Griet De Ceuster van TML aan de lijn.

De resulaten zijn gelijkaardig maar het meest verrassende (of toch niet?) is  dat de aanleg van alleen R11 en A102, zonder bijkomende BAM of Meccano tunnel, tot een merkbare ontlasting van de Antwerpse ring zal leiden.   Op het zwaarst belaste stuk is de impact van de investering bijna dezelfde als van het BAM tracé/ Masterplan 2020  van de Vlaamse overheid, dat waarschijnlijk drie keer duurder zal zijn. De positieve impact is het gevolg van een van verkeerssturing die er voor zorgt dat de Liefkenshoektunnel gebruikt wordt.
Een consistente en volledige schatting van kosten en baten is nog niet gebeurd; en die is nodig om het beeld te vervolledigen.

Ondernemer Christian Leysen van  Forum2020  heeft er vertrouwen in dat het veel te duur Masterplan 2020 van de Vlaamse overheid, dat steun mist van zowel de bevolking als van de technische experts, het daglicht niet zal zien. Anderzijds vindt hij de discussie BAM versus Meccano secundair en stelt hij dat het belangrijker is om zo snel mogelijk te starten met de werken aan R11/A102.

Luister hier naar Griet De Ceuster (TML) 13:46m

Luister hier naar Christian Leysen (Forum 2020) 10:55m

 

  1. Het volledige persbericht
  2. De studie van TML
  3. De powerpoint presentatie van TML
  4. De powerpoint presentatie van Forum 2020
  5. Vergelijkend overzicht van referentiescenarios (kost,timing)

 

Radio Centraal 18-06-2011
http://redactie.radiocentraal.be/Home/?p=1082

Tags: