Toekomst site Spoor Oost voor bewonersgroepen en district Borgerhout onlosmakelijk verbonden met volledige overkapping Antwerpse Ring.

kade rechteroever

Met de steun van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds tekende AG Vespa een aantal voorstellen uit ter verbetering van de site Spoor Oost.  Een selectie van deze ontwerpen, die kaderen in een breder toekomstperspectief, zou kunnen worden uitgevoerd in de loop van 2017 en 2018.  Welke dat zijn, werd gisteren besproken in TRIX.  De stad Antwerpen en AG Vespa nodigen gisteren een beperkt aantal partners uit om de verschillende scenario’s voor te stellen en te bespreken.
 
Wij, de bewonersgroep Park Spoor Oost, Oostnatie en het district Borgerhout, zijn uiteraard opgetogen dat er middelen worden geïnvesteerd in de publieke functie van de site Spoor Oost.  Al enkele jaren ijveren wij voor een toekomst voor Spoor Oost die de buurtbewoners ten goede komt.  In een wijk met de grootste bevolkingsdichtheid en het minste groen van Vlaanderen, biedt een terrein als dit immers een unieke kans op ruimte.  Ondanks de beslissing van het stadsbestuur om de site grotendeels te bestemmen als parkeergelegenheid, zetten wij ons – elk vanuit onze specifieke opdracht en werking – hard in om bewoners het potentieel van deze site te laten ontdekken.  Zo heeft de Borgerhoutse Jeugddienst voor het grootste gedeelte van het jaar haar uitvalsbasis op Spoor Oost, is Oostnatie de drijvende kracht achter oa. de uitbouw van de wagons en organiseert samen met bewonersgroep Park Spoor Oost, die ijvert voor een groene invulling van het hele terrein, buurtevenementen op de site.    
 
Vrees bewaarheid
Een klein jaar na de opening van het terrein, zien wij onze initiële vrees echter bewaarheid: het is niet eenvoudig om evenementen in te richten op en gebruikers toe te leiden naar een terrein van meer dan tien hectare, dat open en grotendeels gebetonneerd is.  Wij verwelkomen dan ook elk initiatief dat ons kan helpen om van deze site een plek te maken waar Borgerhoutenaren elkaar kunnen ontmoeten, kunnen sporten, spelen en ontspannen, en gaan dan ook graag in op het aanbod van Stad en AG Vespa om hierover vandaag een constructief gesprek aan te gaan op basis van concrete ontwerpen.
 
Hollandse knoop legt hypotheek op leefbaarheid wijken en Spoor Oost
Aangezien deze voorstellen zich inschrijven in een lange termijnvisie voor de site, stellen wij ons echter de vraag naar de ontwikkelingen rondom het terrein.  Krijgt Spoor Oost straks een reusachtig op- en afrittencomplex, de Hollandse Knoop, als naaste buur, of zal de site in de toekomst overgaan in het groene dak bovenop de Ring?  Voor ons is de beslissing rond de overkapping van de Ring immers onlosmakelijk verbonden met de vraag of de site Spoor Oost wel een toekomst heeft.  Tijdens de gemeenschappelijke themacommissie van 6 december ll. sprak intendant Alexander D’Hooghe de ambitie uit om ook de wijken langs de Ring te betrekken in het verdere traject rond de overkapping.  Wij willen deze uitgestoken hand grijpen, en nodigen de intendant daarom uit om nog dit voorjaar zijn plannen te komen toelichten aan de Borgerhoutse districtsraad en bewoners. De intendant liet intussen verstaan hier graag op te willen ingaan. 

Bekijk foto's nieuwe ontwerpen Park Spoor Oost
 

Park Spoor Oost 26-01-2017

Tags: