Toekomstige bossen nemen meer CO2 op dan gedacht

kade rechteroever

In de toekomst zullen bossen meer koolstofdioxide kunnen opnemen dan eerst werd aangenomen. Hierdoor zouden er minder broeikasgassen vrij in onze atmosfeer hangen waardoor het deel global warming dat door de mens wordt veroorzaakt, iets vertraagd wordt. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan in de VS, meldt de website Click Green.
Het resultaat van de studie, die twaalf jaar in beslag nam, heeft een ander besluit dan wat eerst werd aangenomen. Vroeger werd gedacht dat bomen in de toekomst iets meer koolstofdioxide zouden kunnen opnemen, maar dat die toename snel zou afvlakken. Uit deze studie blijkt echter dat de toename gedurende twaalf jaar continu bleef stijgen. Van afvlakking was op geen enkel moment sprake, waardoor er dus meer broeikasgassen afgebroken kunnen worden dan eerst werd gedacht.

Geen afvlakking
Door extra koolstofdioxide toe te voegen, simuleerden onderzoekers de staat van de atmosfeer waarin die zich zal bevinden in het tweede deel van de eeuw. Er was reeds geweten dat koolstofdioxide als meststof optreedt, maar eerst werd gedacht dat de extra groei snel zou stoppen. Uit deze studie blijkt echter dat na twaalf jaar de groei bleef toenemen, en dat er geen afvlakking in deze groei te merken was.

Biodiversiteit
Een ander stuk bos werd blootgesteld aan hogere gehaltes smog. Daar is dan weer van geweten dat het de groei van bomen en planten vertraagt. De vertraging die door de smog optreedt, wordt echter tenietgedaan door de versnelde groei onder invloed van koolstofdioxide. Bomen die geen invloed ondervinden van de smog nemen het immers over van zij die wel invloed ondervinden. De onderzoekers concluderen dan ook dat het belangrijk zal zijn om de biodiversiteit van onze planeet in stand te houden. (sg)
Het Laatste Nieuws 17-10-2011
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1335156/2011/10/17/Toekomstige-bossen-nemen-meer-CO2-op-dan-gedacht.dhtml

Tags: