Toekomstverbond

 

Het gemeentebestuur van Beveren maakt zich ernstige zorgen over het Oosterweel-akkoord. Midden maart kondigde de Vlaamse regering een historisch akkoord aan dat de mobiliteit rond Antwerpen en het Waasland drastisch zou moeten verbeteren. Maar sindsdien heeft het gemeentebestuur van Beveren niets meer vernomen. Burgemeester Marc Van De Vijver vraagt zich zelfs af of er nog wel een akkoord is. Vlaams minister Ben Weyts maant aan tot kalmte, en zegt eerst het parlement te willen inlichten.

U heeft het misschien niet gemerkt, maar de laatste maanden zijn er ingrijpende werken gebeurd tussen de Noordersingel en de Ring, nabij het Sportpaleis. Met man en macht wordt daar gegraven op tientallen meters diepte, om zo nieuwe nutsleidingen aan te leggen. Die moeten diep onder de grond liggen, om zo ruimte te maken. Die is nodig voor als de Ring daar verdiept wordt, met de Oosterweelverbinding.

Tags: 

Medio maart kwam er een doorbraak in zowat het meest cruciale mobiliteitsdossier in Vlaanderen: Gewest, stad en burgerplatformen sloten een “Toekomstverbond” voor de sluiting én overkapping van de Ring rond Antwerpen en raakten akkoord over een “Routeplan 2030” om die ambitie waar te maken. De weg naar een ander Antwerpen ligt daarmee open.

Begin mei organiseerde ie-net zijn vierde info- en debatavond over mobiliteit in en rond Antwerpen. De ingenieursvereniging wist voor die gelegenheid niemand minder te strikken dan “overkappingsintendant” Alexander D’Hooghe.

Open brief aan de Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling  Rob Van de Velde

 

Ter info aan de gemeenteraadsleden van de stad Antwerpen, de districtsraadsleden van Berchem, de overkappingsintendant Alexander D'Hooghe en zijn communicatieteamteam Common Ground en de burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos.

 

Geachte schepen Van de Velde,

Oosterweel: geen nieuws, goed nieuws. Niet? Sinds de grootse persconferentie waarop de actiegroepen en de regering het historische Toekomstverbond voorstelden, is het al even stil rond Oosterweel. Er was nog een grote avond in De Roma eind april waar de actiegroepen, de intendant en kabinetschef van Minister Weyts een update gaven.

Een groep bewoners van Antwerpen Noord, Deurne Noord en Borgerhout heeft een open brief geschreven waarin ze hun bezorgdheid uiten over de werken aan de Oosterweelverbinding.

De bewoners vinden dat er, ondanks het akkoord tussen de verschillende actiegroepen en de Vlaamse overheid, nog altijd teveel onduidelijkheid is. Vooral de impact van de Oosterweel-verbinding ter hoogte van het Sportpaleis, waar de aansluiting met de Ring komt, baart hen kopzorgen.

Tags: 

Het historische compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door de meeste Antwerpenaren goedgekeurd. Maar niet in Ekeren en Stabroek. Daar protesteert Lenora tegen het dossier.

Lenora staat voor Leefbare Noord Rand. “Lenora zegt ook wel ja, maar we vrezen dat Ekeren en Stabroek de vergeten noordrand worden”, zegt Jeroen De Schepper van Lenora. “De stad krijgt een groene zone, wij dreigen ons groen te verliezen.”

Pages