Toekomstverbond

Burgerbewegingen maken geschiedenis

Actievoerders die samen met de minister-president een akkoord presenteren? Het is nieuw voor Vlaanderen. De burgerbewegingen in Antwerpen schrijven geschiedenis.
 

“Ik slaak een diepe zucht na al die jaren”, zei Manu Claeys gisteren. “Eindelijk hebben we een mooi akkoord. Je kunt het vergelijken met goede wijn: ook dit verbond heeft lang moeten rijpen.” Enkele markante feiten.
 

Lang niet alles is nu duidelijk in Oosterweel-dossier

Actiegroepen en politiek hebben elkaar gevonden in het Oosterweel-dossier. Na jarenlang wantrouwen en conflict nemen ze samen verantwoordelijkheid. Maar hoe solide is de samenwerking?

Oosterweel (1)

Met het Oosterweel-akkoord hebben de actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland eindelijk de buit binnen en daarvoor mag heel Vlaanderen en zelfs België ze dankbaar zijn. Het tracé mag dan wel een compromis zijn, het is nog altijd beter dan een niet-werkend BAM-tracé en totaal verkeerd besteed belastinggeld. Proficiat ook aan de Vlaamse regering, die hier eervol uit de strijd is gekomen.

Yves Steenssens, Sint-Gillis-Waas

 

Alleen het toeval heeft ze op dezelfde dag laten plaatsgrijpen, maar de twee grote nieuwsfeiten van gisteren, het Oosterweelakkoord en de Nederlandse verkiezingen, hebben toch nog iets anders gemeen dan hun datum. Beide stellen ze de vraag naar hoe de democratie functioneert. In het Nederlandse geval ging het om de (vaak overtrokken en eenzijdig geformuleerde) vraag of het brede wantrouwen in de politiek ook daar via de radicaal-rechtse Geert Wilders (PVV) zou leiden tot het verder rollen van de vermeende ‘populistische golf’ tegen de klassieke politiek.

In Brussel is het historische  akkoord over Oosterweel voorgesteld. Er is een akkoord bereikt over het radicaal haventracé in combinatie met een 'Oosterweel light'. Alle Antwerpse actiegroepen, Stad en Vlaamse Regering bereikten een overeenkomst. Grote bezieler van  het compromis is intendant Alexander D'Hooghe.  Hoe 'light' de Oosterweel-verbinding precies wordt, is nog niet duidelijk. Ook over de financiering is nog lang niet alles uitgeklaard. 

Pages