Toekomstverbond

Het Oosterweelakkoord is een overwinning voor de N-VA en de pacificatie in een jarenlange strijd. Maar het is geen eindpunt: alle lastige discussies herbeginnen net.
 
Een historisch toekomstverbond voor mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen. Zo luidt de officiële titel van het akkoord dat de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen gisteren voorstelden. Zelf spreken ze van een ‘historische stap’.

Na twintig jaar is er een akkoord gevonden over de Oosterweelverbinding in Antwerpen. 'Dit is toegeving noch compromis', zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).
 
De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord bereikt over de mobiliteit in en rond Antwerpen.

 

Bart De Wever (N-VA), de burgemeester van Antwerpen, verwacht geen juridische stokken meer in de wielen van de Oosterweelverbinding. "Mensen die naar de Raad van State wilden stappen, hadden dat al moeten doen. Degene die dat gedaan hadden, hebben zich geëngageerd om dat te laten vallen."

klik op foto hierboven om filmpje te starten
 

Twintig jaar lang hebben de discussies over de ontsluiting van de Antwerpse ring het nieuws beheerst en nu is er dus een akkoord tussen de Vlaamse regeringen en de talrijke actiegroepen. Het compromis tussen verkeer en leefbaarheid dat nu op tafel ligt is, is grotendeels het resultaat van de aanpak van Alexander D'Hooghe, architect, professor en intendant voor de overkapping van de ring.

De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een 'historisch' akkoord bereikt in het lang aanslepende Oosterweeldossier.

 

De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding. Omdat alle partijen zich kunnen vinden in het 'Radicaal haventracé' laten de actiegroepen hun procedure voor de Raad van State vallen. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hadden sinds begin deze maand voldoende handtekeningen voor een referendum, maar ook dat laten ze nu achterwege.

In Brussel is het historische  akkoord over Oosterweel voorgesteld. Er is een akkoord bereikt over het radicaal haventracé in combinatie met een 'Oosterweel light'. Alle Antwerpse actiegroepen, Stad en Vlaamse Regering bereikten een overeenkomst. Grote bezieler van  het compromis is intendant Alexander D'Hooghe.  Hoe 'light' de Oosterweel-verbinding precies wordt, is nog niet duidelijk. Ook over de financiering is nog lang niet alles uitgeklaard.

 

 

Pages