Toekomstverbond

In Brussel is het historische  akkoord over Oosterweel voorgesteld. Er is een akkoord bereikt over het radicaal haventracé in combinatie met een 'Oosterweel light'. Alle Antwerpse actiegroepen, Stad en Vlaamse Regering bereikten een overeenkomst. Grote bezieler van  het compromis is intendant Alexander D'Hooghe.  Hoe 'light' de Oosterweel-verbinding precies wordt, is nog niet duidelijk. Ook over de financiering is nog lang niet alles uitgeklaard. 

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over Oosterweel. Het ‘radicaal haventracé’ samen met de ‘Oosterweel light’ moet de fileproblemen in en rond Antwerpen oplossen. De werken zullen in het najaar al starten. Bekijk hieronder hoe Oosterweel er zal uitzien.

Radicaal haventracé voor doorgaand verkeer: groene lijn op kaart

Tags: 

De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding. Op een persconferentie had intendant Alexander D’Hooghe het over een lasagne met vier lagen, vier gedeelde engagementen. Omdat alle partijen zich kunnen vinden in het ‘Radicaal haventracé’ laten de actiegroepen hun procedure voor de Raad van State vallen.

Omstreeks 11 uur is er in Brussel een persconferentie waarin een historisch akkoord over Oosterweel aangekondigd zal worden. Want alle partijen zijn het eens over een combinatie van het radicaal haventracé met een Oosterweel Light.

Voor het eerst zitten alle partijen aan de onderhandelingstafel op dezelfde golflengte. U kan die persconferentie live volgen, vanaf 11 uur ongeveer.

Antwerpse Ring - foto Frans Geys

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt met de actiegroepen rond Oosterweel, met het radicaal haventracé als uitgangspunt. Nu verwacht ze dat alle procedures bij de Raad van State worden stopgezet.

 

Vandaag organiseren onder meer de Vlaamse regering, overkappingsintendant Alexander D’Hooghe en de Antwerpse actiegroepen een gezamenlijke persconferentie in Brussel. Op tafel: een historisch akkoord dat jarenlang getouwtrek over het ontwarren van de mobiliteitsknoop rond Antwerpen moet oplossen.

Komt er vandaag een historisch akkoord over Oosterweel? De Vlaamse regering neemt straks een belangrijke beslissing in het dossier. Na maanden van overleg is er een mogelijk akkoord bereikt waarmee alle Antwerpse stakeholders kunnen leven.

De voorbije weken zaten alle betrokken partijen met overkappingsintendant Alexander D'Hooghe rond de tafel om een mogelijk compromis te bespreken van een ‘Oosterweel light’ in combinatie met een haventracé voor doorgaand verkeer. Mogelijk is daar nu dus een - historisch - akkoord rond gevonden.

Pages