'Tol betalen voor die Belgische hobbelwegen? Belachelijk!'

kade rechteroever

Het geplande wegen- vignet voor auto's verhit de gemoederen in Neder-land. Onze noorderburen steigeren maar minister-president Kris Peeters (CD&V) is niet onder de indruk. 'De reacties in Nederland zijn niet mijn grootste zorg.'

Van 'De doodsteek voor de Belgische Ardennen' tot 'Ik wil best betalen, maar niet voor wegen waarvan mijn auto stuk gaat'. Twitterfanaten waren gisteren getuige van een duchtig rondje 'Belgische rotwegen' versus 'gierige Nederlanders'. Aanleiding is de Nederlandse automobilistenvereniging ANWB. Die gooide de knuppel in het hoenderhok met de mededeling dat het wegenvignet "onrechtvaardig" is.

Als alles goed gaat, wordt dat wegenvignet in 2016 gelanceerd door de gewesten. Het moet ervoor zorgen dat ook buitenlandse automobilisten betalen voor het gebruik van de Belgische wegen. De opbrengst ervan moet investeringen in wegen helpen financieren. Vooral in Vlaanderen, dat nog jaren zoet is met allerlei wegenwerken, kan het geld goed gebruikt worden.

Met alle Chinezen, maar niet met de Nederlanders. Het ANWB en de gouverneurs van de grensprovincies gaan samen de strijd aan tegen het wegenvignet. Vooral Nederlanders die in ons land werken of boodschappen doen, zouden de klos zijn. Volgens ANWB kost een vignet 100 euro per jaar, 20 euro per twee maanden of 7 euro voor tien dagen. Betrokkenen bij het dossier spreken die cijfers echter tegen.

Ook Melanie Schultz van Haegen, Nederlands minister van Infrastructuur, steekt haar ongenoegen niet onder stoelen of banken. "De Europese wet staat toe dat landen hun eigen vignet invoeren. Wettelijk kan het dus zeker. Maar wij zijn hier niet blij mee." Schultz van Haegen roept Crevits op om overleg te plegen op Beneluxniveau.

Of liever: Schultz rakelt de oproep weer op. Want het wegenvignet ligt al jaren op tafel. In 2007 was het tolsysteem zelfs in kannen en kruiken. Tenminste, tot ministerpresident Yves Leterme (CD&V) het vignet in Den Haag, tijdens een bezoek aan zijn Nederlandse collega Jan Peter Balkenende, plotseling afschoot. De aanwezige pers en zelfs mobiliteitminister Kathleen Van Brempt (sp.a) stonden perplex. Leterme, zo bleek achteraf, had de woede van de Nederlanders gehoord. Zij hadden hem overtuigd dat Europa het vignet toch niet zou goedkeuren.

Zal Vlaanderen weer buigen voor de Nederlandse kritiek? Niet als het van huidig minister-president Kris Peeters (CD&V) afhangt. "De commentaren in Nederland zijn niet mijn grootste zorg", klinkt het zelfverzekerd. "De Nederlanders hoeven zich echt niet druk te maken. Er is geen enkele reden tot paniek. Voorlopig zit het wegenvignet nog in de onderzoeksfase. Uiteraard houden we daarbij rekening met hun commentaren."

'Nog niet zeker'

Peeters heeft trouwens ook een boodschap voor Nederlands minister-president Mark Rutte.  "Rutte zou zich beter nog eens beraden over de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Europa evolueert sowieso naar de kilometerheffing, daar ben ik van overtuigd. In Vlaanderen gaan we daar onverkort mee door. Waarom dan niet samen het voortouw nemen? Dat lijkt mij een interessantere discussie."

Binnen de Vlaamse regering is inmiddels te horen dat de komst van het wegenvignet nog niet zeker is. Er zouden nog te veel praktische problemen en Europese bezwaren zijn. Dat de Vlaamse regering niet overvloeit van enthousiasme, was nooit een geheim. Het wegenvignet is vooral een toegeving aan de Waalse regering. In ruil stapt die mee in de Vlaamse wens voor de kilometerheffing op vrachtwagens.

ANN DE BOECK
De Morgen 11 04-2013 pag. 9

 

Woede over Belgische tol

De ANWB begint een protestcampagne tegen de Belgische plannen om een wegenvignet in te voeren. Buitenlandse automobilisten moeten in de toekomst betalen om in België de weg op te mogen. Volgens de ANWB gaat het daarbij ook om miljoenen Nederlanders.
Dit meldt het AD vandaag. De Belgen willen vanaf 2016 geld innen met de invoering van het vignet. De opbrengsten zijn bedoeld voor wegenonderhoud. De ANWB wil dat ministers Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) bij hun Belgische collega's bezwaar aantekenen.

Volgens de automobilistenbond worden niet alleen vakantiegangers getroffen, maar ook mensen die dagelijks voor hun werk naar België gaan. Om haar protest kracht bij te zetten, heeft de ANWB een website geopend waarop reacties worden verzameld. Ook geeft de ANWB een indicatie van de prijs voor een vignet, namelijk 100 euro voor 1 jaar. 2 maanden en 10 dagen kosten 20 en 7 euro.

De Volkskrant 10-04-2013
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3423276/2013/04/10/Woede-over-Belgische-tol.dhtml
 

Tags: