Tot 82 onteigeningen rond haven door GRUP

kade rechteroever

De goedkeuring van het zogenaamde reparatie-GRUP kan in het gebied rond de Antwerpse haven en de Waaslandhaven de komende vijf jaar nog leiden tot 82 onteigeningen. Dat was donderdagavond te horen op een informatievergadering in Kallo voor de omwonenden. De ontmoeting met de Vlaamse overheid verliep in een agressieve sfeer.

Deze maand keurde de Vlaamse regering een aangepast Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed om tegemoet te komen aan de door de Raad van State deels geschorste afbakening van de Antwerpse haven. De Raad had als voornaamste bezwaar dat de uitbreiding van de natuurgebieden voorafgaand aan de havenuitbreiding te vaag werd omschreven. Daarom wordt nu precies vastgelegd waar in een eerste fase zal worden onteigend.

In het gebied Midden-Doel wordt 194 hectare overstromingsgebied voorzien, waarvan een kwart nu al in eigendom is van de overheid. "In dat gebied liggen zeven woningen en drie boerderijen. Zes zijn al in eigendom van de overheid. Daarnaast verliezen nog twintig landbouwers een deel van hun grond", aldus procesmanager Jan Hemelaer.

Voor de betrokkenen wordt een begeleidingsplan voorzien. Voor grondenruil is weinig bewegingsruimte omdat de grondenbank quasi leeg is, maar de Vlaamse overheid belooft wel te helpen bij de verhuis van volledige bedrijven. Als de Raad van State geen bezwaren formuleert bij dit GRUP, houdt het door de inkleuring in principe de onteigening van in totaal 82 betrokkenen in. Dat moet dan volgens de wet in de vijf jaar na de beslissing worden vastgelegd.

De informatievergadering verliep donderdag in een zeer gespannen sfeer. Belangenorganisatie Doel2020 neemt het niet dat de Vlaamse overheid zo snel handelt. "Waarom vraag je advies aan de Raad van State als je het toch niet afwacht voor je onteigeningsbrieven begint te versturen? ", vroeg Jan Creve (foto) van Doel2020. "Deze vergadering is zonder voorwerp, er is geen enkel wettelijk kader", wierp hij de procesmanager toe.

Gazet van Antwerpen 20-06-2014
http://www.gva.be/regio-waas/beveren-waas/tot-82-onteigeningen-rond-haven-door-grup.aspx

Tags: