Touring: “Principe van kilometerheffing kan niet voor auto’s”

kade rechteroever

“Rekeningrijden zoals dat nu ingevoerd zou worden voor vrachtwagens, kan niet op dezelfde basis voor personenwagens.” Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring vandaag naar aanleiding van de betoging door de transportfederaties in Brussel. Touring wil enkel spreken over eventueel rekeningrijden voor auto’s onder strikte voorwaarden. “En die worden niet ingelost met het systeem waartoe beslist werd voor trucks.” Zo mag de eindgebruiker volgens Touring niet “het kind van de rekening” worden. “De kostprijs voor het autorijden en het zich verplaatsen mag globaal gezien niet hoger zijn dan wat men nu betaalt via allerhande belastingen en taksen op brandstoffen. Het geheel moet budgetneutraal zijn.”

Daarnaast wil Touring de afschaffing van “allerlei soorten belastingen op autobezit” en reducties voor verplaatsingen die enkel met de auto kunnen gebeuren. Alternatieven voor de auto moeten volgens de organisatie ook op voorhand gerealiseerd worden en de opbrengsten van het systeem moeten integraal ge(her)investeerd worden in mobiliteit, infrastructuur en verkeersveiligheid.

Een kilometerheffing moet tot slot volgens Touring uitgaan van een globale benadering in combinatie met andere maatregelen, en het systeem moet sturend werken en een duidelijke invloed hebben op het verplaatsingsgedrag.

bron: Belga

Onze bron : Metro, 18 juni 2015

http://nl.metrotime.be/2015/06/18/news/touring-principe-van-kilometerheffing-kan-niet-voor-autos

Tags: