Gevangenis van Beveren: een stand van zaken

kade rechteroever

We vernamen dat de werken vandaag, op 19 maart opgestart worden, d.w.z. installeren van de werfkeet e.d.

 

Waarom zal stRaten-generaal verschillende stappen ondernemen?

Meccano zit momenteel officieel mee opgenomen in het MER-alternatievenonderzoek voor de weggestemde Oosterweelverbinding.
Dezelfde (Vlaamse) overheid die opdracht gaf voor dit onderzoek wil nu op het tracé van de Meccano een gebouw neerpoten.
Dit betekent het uithollen van de MER-richtlijnen en tevens intimidatie aan het adres van de onderzoekers. (MER-onderzoek wordt zo 'doorgestoken kaart': nderzoekers worden onder druk gezet om het alternatief te laten afvoeren).

Manu Claeys schetst

1. Dat ze deze week nog samen zitten met mensen van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie om de problematiek samen in kaart te brengen, waarna een formele klacht zal volgen bij de Commissie.
2. Dat ze op korte termijn ook een versnelde uitspraak over de schorsing van de bouwvergunning vragen (bij RvVergunningsbetwistingen) en in beroep een milieustakingsvordering zullen inroepen.

Merk op dat het gaat om het opschuiven van het gebouw met amper 48 meter, in volle landbouwgebied + dat ze dit al twee jaar vragen.

Many Claeys beklemtoont dat een overheid die hier niet aan tegemoet komt, daarbij een eigen MER-onderzoek dwarsbomend, verkiest om risicovol en tergend beleid te voeren + in feite wanbestuur, want bij terugfluiten door Europa (einde van dit jaar, begin volgend jaar) zal de overheid de zuidelijke vleugel van de gevangenis onvermijdelijk opnieuw moeten afbreken.

Er kan geen sprake zijn van regularisering, want dan zou Europa een precedent toestaan waarmee ze de deur open zet voor alle lidstaten om alternatieven in MER-rapportages te elimineren door op die sites alvast gebouwen neer te zetten.

Van zodra de bouwwerf wordt opgestart, zien wij ons verplicht de vermelde stappen te zetten en we zullen dat ook doen, ter vrijwaring van ons alternatieve tracé.

Luister hier
 

Radio 1 - het Nieuws van 24u 18-03-2012

Tags: