“Parking op Spoor Oost kan gehalveerd worden”

kade rechteroever

Borgerhout - De bewonersgroepering meent dat de parking op de site Spoor Oost kan gehalveerd worden. De bewoners, die ijveren voor een park op de site aan de Singel in Borgerhout, namen een deskundige onder de arm die meent dat Spoor Oost niet de enige locatie om de parkeernood die Oosterweel veroorzaakt op te vangen.      

De bewonersgroepering had recent overleg met het Antwerpse stadsbestuur. Tot hun ontgoocheling moesten ze vaststellen dat er op de site vooral plaats wordt vrijgemaakt voor parkeerruimte, om wagens op te vangen tijdens evenementen in het Sportpaleis. De bewoners ijveren echter voor meer publieke ruimte.

Park Spoor Oost bleef echter niet bij de pakken zitten en nam een mobiliteitsdeskundige onder de arm. Op basis van zijn deskundig advies concludeert de vereniging dat Spoor Oost niet de enige locatie is om de parkeernood die Oosterweel veroorzaakt op te vangen. De bewoners stellen vijf quick wins voor om de parkeerdruk op de site te kunnen verlichten met maar liefst 1.000 parkeerplaatsen. Dat is bijna de helft van het maximale aantal.

De vijf quick wins die de bewonersvereniging voorstelt zijn de volgende:

  1.  Voorzie meer ‘Park & Ride’ in het oosten van de stad
  2.  Voorzie meer ‘Park & Ride’ in het zuiden van de stad
  3.  Het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf (GAPA) moet bedrijfsparkeerterreinen inzetten
  4.  Overleg met het Sportpaleis over alternatieven
  5.  De programmatie van het Sportpaleis en de Lotto Arena beter op elkaar afstemmen

De bewonersvereniging zal deze punten verdedigen in het overleg met het stadsbestuur. Volgens de bewoners zijn hun alternatieven duurzaam, kostenbewust en efficiënt voor alle partijen. Zij hopen dat de huidige plannen worden herzien en dat er een groter deel van het terrein beschikbaar wordt voor de buurt.

JoRo
Gazet van Antwerpen 03-12-2014
http://www.gva.be/cnt/dmf20141203_01409487/parking-op-spoor-oost-kan-gehalveerd-worden

    

Er kunnen de helft minder parkeerplaatsen komen dan gepland op het parkeerterrein van Spoor Oost, dat zegt de bewoners-vereniging van Park Spoor Oost. De bewoners lieten een studie uitvoeren, waaruit blijkt dat Spoor Oost niet de enige locatie is waar nieuwe parkeerplaatsen kunnen komen. Die parkeerplaatsen kunnen ook elders rond de stad, waardoor er op Spoor Oost meer ruimte vrij zou komen voor groen.

ATV 03-12-2014
http://atv.be/nieuws/2014-12-03/1000-parkeerplaatsen-minder-voor-spoor-oost

Tags: