Zwijndrecht voelt zich gepasseerd

kade rechteroever

Op ATV, in herhalingen kan je heel de nacht een samenvatting bekijken, de verontwaardigde reacties in Zwijndrecht, en een beschamende uitspraak over de knoop aan het Sportpaleis, die meteen gecounterd wordt.

Zwijndrecht voelt zich gepasseerd

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht maakt brandhout van het milieurapport voor de Oosterweel. Er wordt geen rekening gehouden met de gezondheid en leefbaarheid voor de Zwijndrechtenaren. De Universiteit Gent heeft geluidsmetingen uitgevoerd, die een halve kilometer van de E17 nog steeds een gemiddelde tussen de 65 en 70 decibel tonen. Tien decibel meer dan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie als schadelijk wordt ervaren.

 

ATV 12-02-2014
http://atv.be/nieuws/2014-02-12/zwijndrecht-voelt-zich-gepasseerd/

 

Opnieuw debat over Oosterweel

In herhaling te bekijken op ActuaTV : het debat rond Oosterweel in het Vlaams parlement met goede argumenten van de oppositie en een oproep om op de enige juiste beslissing te nemen wat betreft een derde Scheldekruising.

 

De Antwerpse mobiliteitskwestie zorgde woensdagmiddag opnieuw voor een geanimeerd debat in het Vlaams parlement. Aanleiding daarvoor was het langverwachte milieueffectenrapport over de Oosterweelverbinding, dat de impact van de verschillende tracés op mens en milieu onderzocht. Of het nu BAM of Meccano wordt, de meerderheid liet in ieder geval nog niet in haar kaarten kijken. CD&V, N-VA en sp.a legden samen een verklaring af, tot groot ongenoegen van de oppositiepartijen.

Actua-Nieuws, woensdag 12 februari vanaf 18u op Actua-TV.

Naar alle waarschijnlijkheid neemt de Vlaamse regering vrijdag een definitieve beslissing over het te volgen tracé. Meer details verneemt u vanaf 18u op Actua-TV

Actua TV 12-02-2014
http://www.actua.tv/nieuws/opnieuw-debat-over-oosterweel/

 

Tags: