Twee op de drie slachtoffers zijn voetgangers en fietsers”

kade rechteroever

Districtsbestuur maakt zich zorgen over veiligheid zwakke weggebruiker

Het districtsbestuur van Borgerhout vraagt burgemeester Bart De Wever zijn bevoegdheid inzake verkeersveiligheid ter harte te nemen. “Het aandeel voetgangers en fietsers bij ongevallen is in vijf jaar met veertig procent gestegen”, zegt districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen).

Maandag staat naar aanleiding van het dodehoekongeval in Deurne, waarbij begin september een zesjarig fietsertje om het leven kwam, verkeersveiligheid op de agenda van de gemeenteraad.
“Het districtsbestuur van Borgerhout wil de burgemeester wijzen op enkele verontrustende cijfers uit de audit verkeersveilighed van de verkeerspolitie”, zegt Marij Preneel, districtsvoorzitter van Borgerhout. “Van de 146 ongevallen die in 2013 in Borgerhout zijn gebeurd, zijn twee op de drie slachtoffers voetgangers en fietsers. Bij het aantal zwaargewonde slachtoffers ligt het aandeel van de zachte weggebruikers ook hoog: zes op de dertien zwaargewonden zijn fietsers, drie op de dertien zijn voetgangers. Dat zijn negen zwaargewonden in amper één jaar tijd.”

“Die verontrustende stijging valt ook op als je de cijfers van de afgelopen vijf jaar bekijkt”, vervolgt Marij Preneel.
“Terwijl het aantal verkeersslachtoffers sinds 2009 ongeveer gelijk bleef, klom het aantal voetgangers en fietsers dat betrokken raakte in een ongeval in Borgerhout van 68 naar 95, een stijging van liefst 40 procent.”

Zwart punt: gewestwegen

Meer dan de helft van de ongevallen gebeurt op gewestwegen: 19 ongevallen op de Luitenant Lippenslaan, 11 ongevallen op de Turnhoutsebaan, 6 ongevallen op de Noordersingel en 5 op de Stenenbrug. De kruispunten Noordersingel/ Stenenbrug, de afrit van de E19 op de Luitenant Lippenslaan, de op- en afrit van de R1 op de Luitenant Lippenslaan en het kruispunt Noordersingel/Turnhoutsebaan/ afrit E313 zijn al jaren zwarte punten. Gewestwegen vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.

“In Borgerhout wonen 46.500 mensen, van wie een op de drie jonger is dan 18 jaar”, zegt Marij Preneel. “Ongeveer zestig procent van de Borgerhoutenaren doet zijn verplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets of te voet. De combinatie van deze grote bevolkingsdichtheid en de gigantische verkeersstroom van auto’s en vrachtwagens door Borgerhout, van en naar de stad, zorgt voor een zeer grote verkeersonveiligheid.”
“Het is daarom aan de Vlaamse overheid én aan het stadsbestuur om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.
Het district levert al jaren inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Al op verscheidene gevaarlijke kruispunten zijn ingrepen gebeurd, zoals bijvoorbeeld aan het kruispunt van de Zwitserse Apotheek aan de Herentalsebaan of dat van de Gravinstraat en de Gijselsstraat. Het stadsbestuur heeft helaas al aangekondigd geen straten meer te willen versmallen of knippen; het Stopprincipe is in het stedelijk mobiliteitsplan geschrapt.”

“Rem autoverkeer af”

“Borgerhout vraagt al jaren aan de Vlaamse overheid op de zwarte punten in te grijpen. Zo wachten we al drie jaar tevergeefs op een verbetering van de situatie op het fietspad aan de afrit van de Ring op de Luitenant Lippenslaan. Nog schrijnender is het voorbeeld van de Turnhoutsebaan, waarvan sinds 2010 sprake is van een overdracht van gewestweg aan de stad. Maar de stad wil de Turnhoutsebaan niet omdat het beheer te duur is. Met als gevolg dat alles stilligt. Dat ingrepen noodzakelijk zijn, bewijzen de cijfers. In 2013 gebeurden op de Turnhoutsebaan 11 ongevallen, met één zwaargewonde.”

Het districtsbestuur van Borgerhout hoopt dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) samen met nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maatregelen neemt om de verkeersveiligheid op de gewestwegen te verbeteren, alsook de stroom autoverkeer door Borgerhout af te remmen. “We nodigen minister Weyts en de burgemeester uit om samen langs de gewestwegen in Borgerhout te gaan.”
 

“Stad deelt bezorgdheid van district

“Wij delen de bezorgdheid van het districtsbestuur van Borgerhout”, zegt burgemeester Bart De Wever via zijn woordvoerder Philippe Beinaerts. “In totaal is het aantal ongevallen gedaald, en gelukkig maar. Dat er meer zwakke weggebruikers slachtoffer zijn, valt uiteraard te betreuren en is een trend die we over alle districten zien. Volgens de politie heeft dit te maken met de voorbije, zachte winter die meer mensen naar buiten heeft gelokt en met de trend dat er meer mensen de fiets nemen. Het beschermen van de zwakke weggebruiker blijft voor het stadsbestuur prioritair.
 

Daardoor blijven we investeren in maatregelen zoals de inplanting van fietsstraten, zones 30 en andere verkeersremmers. Het klopt níét dat het stadsbestuur het STOP-principe heeft geschrapt. In 90 procent van de straten blijft het gehandhaafd. Enkel op de in- en uitvalswegen van en naar de stad krijgt een vlotte doorstroming van het verkeer prioriteit.”

KARIN VANHEUSDEN
Gazet van Antwerpen 20-09-2014 pag.29

Tags: