Uitgebreid onderzoek van havenbedrijf toont opvallende conclusie

kade rechteroever

Van alle vrachtwagens die op een doordeweekse dag de snelwegen rond Antwerpen aandoen, is gemiddeld 24 procent bestemd voor de Antwerpse haven. Meer dan de helft is doorgaand verkeer, en ongeveer een kwart heeft een lokale bestemming, ergens in Antwerpen of in het Waasland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gemeentelijk Havenbedrijf, verkregen uit metingen met 67 camera's.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf registreerde in september 2011 drie dagen lang al het vrachtverkeer, op 26 locaties in en rond Antwerpen. Dertien daarvan situeerden zich aan in- en uitgangen van de haven, zeven op belangrijke verkeersassen rond Antwerpen, vier aan grenslocaties. Behalve het aantal trucks, registreerden de camera's ook kenteken, type voertuig en nationaliteit. Van de drie meetdagen werd uiteindelijk samen met het Vlaamse Verkeerscentrum de laatste -29 september- weerhouden, omdat dat de meest representatieve bleek. .De meetcijfers bevestigen min of meer wat ook het vorige soortgelijk onderzoek uit 2006 al uitwees: dat 'slechts' 4,6 procent van al het verkeer (auto's inbegrepen) op de snelwegen rond Antwerpen bestemd is voor de haven.

«We krijgen wel eens het verwijt dat de verkeersdrukte rond Antwerpen grotendeels te wijten is aan de haven. Maar deze cijfers, en ook die van 2006, tonen aan dat dat niet klopt», zegt havenschepen Mare Van Peel (CD&V).

Camera's
Vergeleken met 2006 werd het wél drukker op de belangrijkste wegen rond Antwerpen. Tegenover 195.800 vrachtwagens op dagbasis in 2006, registreerden de camera’s op 29 september 2011 201.331 trucks. Veel groter blijft ook het aandeel auto's. Van al het verkeer, is amper achttien procent vrachtverkeer. Dat is exact evenveel dan in 2006.

Liefkenshoektunnel
Het Gemeentelijk Havenbedrijf onderzocht ook in hoeverre al dat vrachtverkeer gebruik maakt van de Liefkenshoektunnel om het noordelijke deel van de haven te bereiken. Voor de expressweg zijn die cijfers goed. Meer dan negentig procent neemt daar de toltunnel om in of uit de haven te rijden. Slechter is dat voor de E17. Daar gaat het nog maar om 54 procent van het vrachtverkeer. Wat meteen ook de noodzaak aantoont van een goeie aansluiting tussen E17 en Liefkenshoektunnel, vindt havenbaas Eddy Bruyninckx. «Met een goeie aansluiting zou die tunnel veel intensiever gebruikt worden door wie van de E17 komt. Met een grote ontlasting van de Kennedytunnel tot gevolg. Hoe dan ook is de onderbenutting van de Liefkenshoektunnel door het transitverkeer schrijnend. Het percentage Scheldekruisend doorgaand vrachtverkeer in de toltunnel moet omhoog.»
De grootste concentratie aan havengerelateerd   vrachtverkeer, zo wees het onderzoek ook nog uit, situeert zich op het viaduct in Merksem. Daar is meer dan 45 procent bestemd voor de haven. Ook de E34 en E313 zijn druk, maar het Gemeentelijk Havendrijf stelt al haar hoop op deA102.

Sabine Vermeieren
Het Laatste Nieuws 16-01-2012 pag. 20
 

Tags: