“Unieke kans om tabula rasa te maken”

kade rechteroever

Ondernemers Leysen en Noels pleiten voor duidelijke keuzes

De kracht van verandering begint met realisme, vinden de bekende Antwerpse ondernemers Christian Leysen (Ahlers) en Geert Noels (Econopolis). Zij pleiten voor duidelijke keuzes met oplossingen zoals overkapping in een wervend concept.

Leysen en Noels, allebei actief in Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020, het verbond van prominente ondernemers en academici, hebben het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord aandachtig bestudeerd. "We lezen daarin eerst dat 'beslist beleid' zal worden uitgevoerd en daarna dat op basis van het milieueffectenrapport zal worden gekozen uit vijf alternatieven, waaronder zowel de Diepe Wapper op het BAM-tracé als de gefaseerde oplossing volgens het Meccanotracé. Alle opties liggen dus nog open. Wat is het nu eigenlijk?", vragen ze zich af.

"Wat betekent dat trouwens: 'beslist beleid'; als zelfs de meest gezaghebbende politici eraan twijfelen of de genomen beslissingen ooit zullen worden uitgevoerd? Nog voor de verkiezingen deed Bart De Wever al sceptische uitlatingen over de Oosterweelverbinding, die volgens hem onbetaalbaar is. Na twaalf jaar heeft de Vlaamse overheid dus nog steeds geen pasklare oplossingen voor de Antwerpse mobiliteit."

Sterke aanbevelingen

Leysen en Noels doen sterke aanbevelingen. "Het huidige lastenboek lijkt wel speciaal geschreven om bouwers van tunnels en bruggen, baggeraars en specialisten in complexe verkeerswisselaars tevreden te stellen", vinden ze. "Vanaf nu moet mobiliteitsexpertise voorrang krijgen."

"De bestaande plannen zijn ook gemaakt voor de crisis en moeten worden aangepast aan de huidige financiële mogelijkheden. Er is te veel cosmetica gebruikt om de Vlaamse begroting mooi te laten ogen. Via parallelle structuren als BAM en de nv Liefkenshoektunnel is de regering een gijzelaar geworden van haar eigen financiële creativiteit."

"Er moet voor de plannen ook zowel een maatschappelijk als een politiek draagvlak zijn. Een overkapping van de Ring en, meer nog, het wegleiden van het verkeer van de Ring naar ondertunnelde 'bretellen' kan Antwerpen meer leefbaar, ruimer en mobieler maken voor een lagere kostprijs."

"Het referendum van 2009 was onvermijdelijk. De samenleving had ingezien dat de regering had gekozen voor een verkeerd geconcipieerde en financieel uit de hand gelopen mega-investering. Daarom hebben wij met ons Forum 2020, op basis van studiewerk en in overleg met actiegroepen en lokale besturen uit de regio, al in 2010 de omleiding van het internationaal transitverkeer in een grotere Ring ten noorden van Antwerpen uitgewerkt."

"De Vlaamse regering heeft onze uitgestoken hand toen nog niet willen aannemen. Ze heeft wel een essentieel onderdeel van het Meccanoplan, de ondertunnelde A102 tussen Ekeren en Wommelgem, in haar Masterplan opgenomen, maar dan in combinatie met het behoud van de sluiting van de kleine Ring op het BAM-tracé. Iedereen kan in één oogopslag zien dat die twee niet op elkaar aansluiten."

Een cruciaal moment

Christian Leysen en Geert Noels vinden dat nu een cruciaal moment is aangebroken. "Na de verkiezingen van 14/10 is er een unieke kans om tabula rasa te maken. De N-VA heeft in de Vlaamse regering de minister van Ruimtelijke Ordening en Begroting. En in het Antwerpse college heeft ze niet alleen de burgemeester, maar ook de schepenen van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening. Bovendien volgen de politieke meerderheden in de randgemeenten dezelfde lijn."

De twee ondernemers dringen erop aan dat de beslissingen niet over de verkiezingen van 2014 worden getild. Ze geven glasheldere adviezen. "Begraaf de Diepe Wapper want die is zowel mobiliteits-technisch als financieel een miskleun. Ontmantel ook zo snel mogelijk de BAM, zoals de regering twee jaar geleden al heeft beslist. En probeer niet om van de nv Liefkenshoektunnel een nieuwe BAM te maken."

"De gevolgen kunnen zijn dat de studie- en beheerskosten uit het verleden moeten worden opgenomen in de Vlaamse begroting. Maar zo komt de ware kostprijs voor de oplossing van de Antwerpse mobiliteit eindelijk transparant aan de oppervlakte. Dat maakt het mogelijk om de voorspelling van Bart De Wever voor de verkiezingen te toetsen aan de realiteit en om quick wins te realiseren."

Snelle oplossingen

Welke zijn volgens de ondernemers die snelle oplossingen? "Eén: zorg ervoor dat het havenverkeer vanuit Ekeren via de Al 02 direct naar Wommelgem kan rijden zonder de Ring te gebruiken. Twee: optimaliseer het gebruik van de Liefkenshoektunnel en schaf de discriminerende tol op één Scheldekruising af. En drie: zorg voor het doelgericht weghalen van het Nederlandse transitverkeer van de Ring door intelligente verkeerssturing."

LEX MOOLENAAR
Gazet van Antwerpen 12-01-2013 pag. 52

Tags: