VAB stelt snelheid op ringwegen in vraag

kade rechteroever

De automobilistenvereniging VAB vraagt de overheid de snelheidslimieten op Belgische ringwegen te herbekijken. Die zijn volgens VAB bij de hoogste van onze buurlanden. Een verlaging zou minder uitstoot opleveren en een betere doorstroming creëren. 
 
 

Vanaf 1 januari 2014 wordt de snelheid op de ring rond Parijs verlaagd tot 70 kilometer per uur. Volgens de Parijse burgemeester zal deze maatregel niet enkel de geluidshinder en luchtvervuiling doen dalen, maar zal ook de algemene verkeersveiligheid toenemen. Parijs is niet de enige Europese stad met een lagere snelheid op de ringweg.

VAB zette de snelheidsbeperkingen op de ringwegen van onze buurlanden op een rijtje. De conclusie was: de snelheid op de Belgische ringwegen ligt meestal hoger dan in de buurlanden. De snelheidsbeperking op wegen rond Brussel bedraagt 90 of 120 km/u, rond Antwerpen 100 km/u en 70 km/u voor de Kennedytunnel. Voor de ringwegen rond Parijs is dat 70 km/u (vanaf 1 januari 2014), rond Lyon 70 of 90 km/u, rond München 80 km/u, rond Berlijn 80 km/u, rond Amsterdam 80 of 100 km/u en rond Rotterdam 80 of 100 km/u.

Europese studies tonen aan dat een snelheidsverlaging van 100 km/u naar 80 km/u grote gevolgen kan hebben op de luchtkwaliteit: door het verlagen van de maximumsnelheid wordt ook de gemiddelde snelheid verlaagd, wat zorgt voor een lagere gemiddelde emissie per voertuig.

Bovendien neemt het snelheidsverschil tussen vrachtverkeer en ander verkeer af, waardoor ook het aantal rijstrookwisselingen en optrek- en afrembewegingen afneemt. Dat heeft positief effect op de gemiddelde emissie per voertuig. De verminderde dynamiek bevordert ook de doorstroming en kan de capaciteit van ringwegen doen toenemen.

Bron: Belga
De Tijd 23-12-2013
http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/VAB_stelt_snelheid_op_ringwegen_in_vraag.9445194-3136.art

Tags: