VAB: "Tunneltracé Arup-Sum onvoldoende over de hele lijn"

kade rechteroever

En ja hoor, we hadden niet anders verwacht. De laatste dagen voor het referendum nog zoveel mogelijk leugens verspreiden omdat de mensen toch maar niet voor de tunnel zouden kiezen. Het is niet Touring geworden zoals ik gedacht had, maar VAB in hetzelfde bedje ziek.

Mobiliteitsclub VAB heeft het tracé van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) voor de Oosterweelverbinding met het Lange Wapper viaduct en het Arup-Sum tracé met de noordelijke tunnel met elkaar vergeleken op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. Het eerste scoort 40 op 70 en krijgt een onvoldoende voor het knooppunt Merksem. Het tweede scoort slechts 23 op 70 en krijgt een onvoldoende over de hele lijn. De VAB klaagt met name aan dat er vrachtverkeer door de Kennedytunnel zou blijven rijden in het alternatieve tracé.
 
VAB zegt met een advies te komen, omdat "mensen klagen dat de hele discussie verzand is in een welles nietes spelletje waaruit ze onvoldoende informatie kunnen putten voor het vormen van een eigen mening". De mobiliteitsorganisatie zegt dat mensen sowieso te hoge verwachtingen koesteren, want dat voor beide tracés de scores zwak en onvoldoende zijn op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid.
 
VAB wijst erop dat de twee tracés niet enkel verschillen op het vlak van viaduct of tunnel, maar ook qua lengte en aansluitingen op de Antwerpse ring. Om tot een eindbeoordeling te komen heeft VAB beide tracés gewaardeerd op een aantal thema's: de files, de incidenten en omleidingsroutes, de daling van het risico op ongevallen, de daling van de verkeersdruk in woongebieden en het goed functioneren van nieuwe knooppunten. Met uitzondering van het laatste thema krijgt BAM overal betere punten van VAB dan het Arup-Sum-tracé. (belga/sps)
De Morgen 15-10-09

Tags: