Variabele tol voor Scheldetunnels

kade rechteroever

Verkeer moet tol betalen in tunnels

Vandaag beslissing over tracé

De Vlaamse regering wil het verkeer laten betalen voor het gebruik van de grote Scheldetunnels op de Antwerpse Ring. Daarbij wordt de drukste tunnel het duurst en de minst drukke het goedkoopst.
Vandaag wil de Vlaamse regering haar Valentijnsakkoord over de Antwerpse mobiliteit presenteren.
Daarin zou ze niet alleen voor het BAM-tracé kiezen, maar ook voor een variabele tol aan de Scheldetunnels.
Voor het gewone personenvervoer zou één tunnel tolvrij blijven.
Welke dat wordt, is nog niet bekend.
Het vrachtvervoer moet allicht overal betalen.
Het systeem van variabele tol houdt in dat de tolprijs het hoogst oploopt in de drukst bewoonde en zwaarst belaste omgeving: meer tol aan de Kennedytunnel, minder voor Oosterweel en de laagste prijs aan de Liefkenshoektunnel. De concrete uitwerking, zoals de verschillende tarieven, zal de Vlaamse regering allicht snel uitbesteden aan BAM.
Gazet van Antwerpen 14-02-2014 pag. 1
 

Hoe drukker de tunnel, hoe duurder

Antwerpen - De Vlaamse regering wil in Antwerpen naar een systeem van gedifferentieerde tolheffing. Daarbij wordt de drukste tunnel het duurst en de minst drukke het goedkoopst.
Vandaag wil de Vlaamse regering zijn Valentijnsakkoord over de Antwerpse mobiliteit presenteren. Daarin zou ze niet alleen voor het BAM-tracé kiezen dat vooral inzet op tunnels om de Ring rond te maken, maar ook voor een variabele tol aan de Scheldetunnels. Voor het gewone personenvervoer zou één tunnel tolvrij blijven. Daarnaast zou de tolprijs het hoogst oplopen in de drukst bewoonde en zwaarst belaste omgeving: meer tol aan de Kennedytunnel, minder voor Oosterweel en de laagste prijs aan de Liefkenshoektunnel. Uit de nog geheime maatschappelijke kosten-batenanalyse en uit rapporten over de veiligheidsrisico's van de verschillende varianten zou blijken dat het BAM-tracé beter scoort dan het voornaamste alternatief, de Meccano van stRaten-generaal (SG). Maar volgens SG-woordvoerder Manu Claeys is er een probleem: "Het milieueffectenrapport (MER) heeft onze Meccano niet bestudeerd met een variabele tol, die volgens ons nog betere resultaten zal opleveren. Het huiswerk moet dus worden overgedaan. Wij zullen dit zeker aankaarten bij de Vlaamse Ombudsman en tijdens het vervolg van de procedure."
LM/WB
Het Belang van Limburg 14-02-2014 pag. 9

Eén tunnel altijd tolvrij voor personenvervoer
Gedifferentieerde tolheffing is er op til voor drie Antwerpse Scheldetunnels. Gelukkig is er voor de personenwagens altijd één tunnel tolvrij.
Vandaag wil de regering bekendmaken met welk tracé ze de Antwerpse verkeersknoop gaat ontwarren. Volgens goede bronnen zal ze ook melden hoe de Scheldetunnels in de toekomst zullen worden geëxploiteerd.
Tot voor kort golden twee randvoorwaarden: een verbod op vrachtvervoer in de Kennedytunnel en een tolheffing voor de Oosterweelverbinding. Maar volgens het MERrapport is die exploitatie contraproductief voor de mobiliteit op de Ring.
Vandaar dat de regering nu wil overschakelen naar plan B: een gedifferentieerde tolheffing. Daarbij zou de tol het hoogst worden in de drukste tunnel (nu: Kennedy) en het laagst in de minst belaste Scheldekruising (nu: Liefkenshoek).
De tol voor de nieuwe Oosterweelverbinding op het BAM-tracé zou daar ergens tussenin belanden. Tot nu toe was het de bedoeling dat de tol voor Oosterweel ongeveer even hoog zou liggen als die voor Liefkenshoek, maar uit de verkeersmodellen blijkt dat te weinig weggebruikers bereid zouden zijn om in die situatie de omweg via Liefkenshoek te nemen. Daardoor zou Oosterweel worden overbelast en Liefkenshoek onderbenut blijven.

Liefkenshoek gratis maken is niet haalbaar

 

Het geheel tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel voor alle verkeer is volgens insiders niet haalbaar.
Dat zou namelijk in strijd zijn met de Europese tunnelrichtlijn, die voorschrijft dat de tolheffing een weerspiegeling moet zijn van de reële kosten voor infrastructuur en exploitatie.
In de plannen van de regering komt er voor vrachtvervoer tolheffing in alle tunnels, maar voor het personenvervoer blijft in elk geval één tunnel tolvrij. Daarvoor moet worden gekozen tussen de Kennedytunnel of Oosterweel. De BAM zou opdracht krijgen om het best mogelijke scenario voor de exploitatie van de Scheldetunnels uit te werken.
Valentijnsakkoord
Na de beslissing om de brug van de Ring over het Albertkanaal te veranderen in een tunnel, is de keuze voor gedifferentieerde tolheffing een volgende belangrijke stap naar het zogenaamde Valentijnsakkoord waarmee de regering en het Antwerpse stadsbestuur vrijdag na de ministerraad naar buiten willen treden.
De voorbije dagen heeft de regering vooral maatregelen genomen die de negatieve impact van het BAM-tracé op de leefbaarheid moeten temperen.
De Vlaamse regering maakt vandaag op een persconferentie om 13u haar beslissing bekend over het nieuwe Oosterweeltracé. Kiest de regering voor het BAM-tracé? En verdwijnt de brug over het Albertkanaal? Volg de persconferentie live via www.gva.be
LEX MOOLENAAR
Gazet van Antwerpen 14-02-2014 pag. 8
 
"Voor de leefbaarheid is het een fotofinish"

Sp.a over bam en Meccano
BAM: vervuild gebied langs de ring en in de druk bewoonde stad. Meccano: vervuild gebied in de haven waar praktisch niemand woont.
fotofinish??

"Met de laatste verbeteringen aan het BAM-tracé worden de verschillen met de Meccano op het gebied van leefbaarheid en gezondheid verwaarloosbaar." Dat zegt Bart Martens, Vlaams Parlementslid en mobiliteitsexpert van de sp.a.
"Als je de nieuwe maatregelen, zoals een optimale verkeerssturing en het neerhalen van de viaducten aan het Sportpaleis en het Albertkanaal, incalculeert en dan de effecten van BAM en Meccano op de volksgezondheid vergelijkt, dan worden de verschillen verwaarloosbaar", zegt Bart Martens (sp.a) na een grondige studie van het vuistdikke MER-rapport.
"Je kan zelfs spreken over een fotofinish."
"Er zijn wel verschillen qua deelgebieden", zegt Martens. "BAM scoort beter rond het meest belaste zuidelijke deel van de Ring, Meccano in de buurt van het Sportpaleis en de Luchtbal (zie illustraties, red.). Maar daar maken verzachtende maatregelen een keuze mogelijk voor een oplossing die zowel de mobiliteit als de leefbaarheid dient."

De geheime rapporten
Behalve de MER-studie liggen op de regeringstafel ook nog een maatschappelijke kosten-batenanalyse en onderzoeken naar de veiligheid van de tunnels, de verkeerssituatie en de ruimtelijke veiligheidsrisico's.
De resultaten daarvan zijn nog niet openbaar gemaakt, maar volgens bronnen bij de Vlaamse overheid zou eruit blijken dat het BAMtracé over de hele lijn beter scoort dan de Meccano (nvdr: had er iemand een andere conclusie van de Vlaamse overheid verwacht?). Zo zou BAM de haven beter bereikbaar maken en minder risico's inhouden voor Sevesobedrijven.
LM
Gazet van Antwerpen 14-02-2014 pag. 8

 

Variabele tol voor Scheldetunnels

De Vlaamse regering wil een gedifferentieerde tolheffing invoeren voor het gebruik van de Scheldetunnels. Daarbij zou de tol variëren naargelang de aard van het vervoer (personen of vracht) en de ligging van de tunnel. De bevolkingsdichtheid van de omgeving speelt daarbij een rol.

De oorspronkelijke exploitatievoorwaarden voor de mobiliteit op de Ring - vrachtverbod in de Kennedytunnel en tolheffing in de Oosterweelverbinding - zijn volgens het MER-rapport niet bevorderlijk voor de verkeerscirculatie. Met het systeem van de gedifferentieerde tol kunnen betere resultaten worden geoogst.

Verwacht wordt dat de Vlaamse regering vrijdag niet alleen de keuze voor het BAM-tracé bekendmaakt, maar ook die voor een gedifferentieerde tol.
LM
Gazet van Antwerpen 14-02-2014
http://www.gva.be/dossiers/oosterweel/variabele-tol-voor-scheldetunnels.aspx

Tags: