Verbreding ring Utrecht slecht voor luchtkwaliteit

kade rechteroever

Milieudefensie vreest dat door de nieuwe ring de Europese normen voor de luchtkwaliteit zullen worden overschreden. De huidige berekeningen voor de luchtkwaliteit houden namelijk geen rekening met het schrappen van de kilometerheffing. Deze maatregel moest voor minder wegverkeer zorgen. Meer auto's en vrachtwagens betekent meer uitstoot van CO2 en schadelijke uitlaatgassen.
Willem Verhaak, coördinator Verkeer van Milieudefensie: “Een zevenbaans rondweg voor Utrecht, hoever wil dit kabinet nog gaan? De balans tussen een onstilbare honger naar mobiliteit en de behoefte aan rust, ruimte en een gezonde lucht is volledig zoek geraakt.”

Met de nieuwe ringweg kiest het kabinet eenzijdig voor meer wegverkeer. Het is goedkoper en beter voor de leefomgeving om een deel van de mensen op een andere manier te vervoeren. Door een spoorlijn van Almere naar Breda kunnen de wegen rond Utrecht worden ontlast waardoor verbreding niet nodig is.

 

De EVO (Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport) kijkt daar iets anders tegen aan:

EVO, TLN en VNO-NCW Utrecht hebben met instemming kennis genomen van het akkoord dat de Utrechtse gemeenteraad heeft gegeven op de plannen om de snelwegen rondom Utrecht te verbreden. Dit maakt de weg vrij voor de minister, gedeputeerde van de provincie Utrecht en de wethouder om volgende week al het voorkeursalternatief vast te stellen.

Wethouder Lintmeijer van Utrecht, minister Schultz van Haegen en gedeputeerde van de provincie Utrecht Van Lunteren bespreken op 10 november een voorkeursalternatief.

Nu alle drie de bestuurslagen het over de verbreding eens zijn, roept het bedrijfsleven de bestuurders op om volgende week een beslissing te nemen over verbreding van de snelwegen.

Dit is van groot belang zodat snel de schop in de grond kan worden gestoken. Ieder jaar kosten files rond Utrecht het bedrijfsleven  54 miljoen euro, aldus de organisaties.

Het akkoord van de nieuwe gemeenteraad is een belangrijke stap vooruit. Het is voor het bedrijfsleven van groot belang dat ook de Utrechtse gemeenteraad vertrouwen uitspreekt in deze oplossingsrichting. Want niet alleen het bedrijfsleven heeft baat bij de realisatie van dit project, maar ook alle Utrechtenaren die een moderne, bereikbare en leefbare stad nastreven.

 

Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. Daarnaast is afgesproken dat als het rendabel blijkt, het Rijk 110 miljoen extra investeert in het openbaar vervoer in de regio Utrecht door de aanleg van een tramlijn naar Utrecht Science Park, beter bekend als de Uithof. Hiermee wordt zeker gesteld dat het kloppende hart van Nederland klaar is voor de toekomst. Duo-bestuurders minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht zijn dit overeengekomen.

Oost-alternatief
In de komende jaren neemt het autogebruik verder toe. Voor Utrecht, de draaischijf van Nederland, moeten daarom nu grote besluiten worden genomen voor zowel de weg als het openbaar vervoer. Rijk en regio hebben na vergelijking van verschillende oplossingen gekozen voor de weguitbreiding in het Oost-alternatief. Dit bestaat uit verbreding naar 2x7 rijstroken van de A27 aan de oostzijde van Utrecht. Dat betekent geen extra snelweg door Amelisweerd of door Leidsche Rijn. De verdiepte A27 wordt daarnaast deels overdekt door een dak van 250 meter. Hierdoor worden stad en land bij Amelisweerd weer met elkaar verbonden. Aan de zuidzijde komt er een extra rijstrook per richting aan de A12. Daarnaast wordt de Noordelijke randweg Utrecht opgewaardeerd naar een 2x2 autoweg van minimaal 80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen. Doordat de A2 al verbreed is, wordt door dit Oost-alternatief de ring Utrecht gerond.

Weg én OV
Naast de voltooiing van de ring Utrecht wordt ook geïnvesteerd in openbaar vervoer. Zo stelt het rijk 110 miljoen euro extra ter beschikking voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park, mits uit een studie blijkt dat deze rendabel is. Daarnaast wordt tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. Ook worden verspreid over het gebied de Park+Ride-locaties uitgebreid en fietstunnels aangelegd. Hiernaast starten rijk en regio een onderzoek naar het openbaar vervoer op de langere termijn. Samen met de al eerder besloten verbouwing van het station Utrecht Centraal, krijgt openbaar vervoer in de regio Utrecht een grote kwaliteitsimpuls.

Vervolg
Het voorkeursalternatief wordt met de Tweede Kamer besproken waarna de volgende fase (MER 2e fase) start. Daarbij goed wordt gekeken naar het ontwerp en inpassing van de weg en de zorg voor de leefomgeving. Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ voor de A12/A27 in 2012 en een Ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht. Op beide documenten kan men inspreken. Als het definitieve besluit genomen is, start vanaf 2016 de uitvoering. In 2020 moeten de eerste projecten zijn afgerond. Het budget voor dit project is 1,25 miljard euro. In totaal is een besluit genomen over 1,36 miljard aan mobiliteitsinvesteringen. 

Links:
Milieudefensie
EVO
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 

Duurzaamnieuws 05-12-2010

Tags: