‘Verbreding van R0 schaadt milieu'

kade rechteroever

Hoe pendelaars vanuit het oosten van Brabant in de toekomst vlotter in Brussel zullen geraken, blijft voer voor discussie. Een Leuvens onderzoek van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu naar de impact van de verbreding van de ring rond Brussel wijst op schadelijke effecten voor het milieu.

De Vlaamse regering buigt zich al geruime tijd over het fileprobleem op de ring rond Brussel (R0) en zal binnenkort bepalen hoe ze dat probleem wil oplossen.

De plannen spitsen zich vooral toe op het traject tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden, waar het verkeer tijdens de ochtend- en avondspits vastzit. Voorlopig liggen er vijf scenario's op tafel: een tunnel en een dubbeldekker, een verdubbeling van de ring in de breedte waarbij een splitsing voor doorgaand en lokaal verkeer wordt gemaakt, een tunnel onder Brussel, een tunnel onder de luchthaven van Zaventem, en tenslotte rekeningrijden, openbaar vervoer en fietsverbindingen.

Aanzuigeffect

Inmiddels gaven milieuorganisaties Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu de opdracht aan studiebureau Transport & Mobility in Leuven om de effecten van een uitbreiding van de R0 op het milieu te onderzoeken.

‘Alle communicatie over de R0 gaat over het oplossen van het fileprobleem en de verkeersoverlast', zegt Joeri Thijs van Greenpeace. ‘Maar over de schadelijke gevolgen voor het milieu wordt niet gesproken. Met het aanzuigeffect dat ontstaat door de extra rijstroken, wordt in het MER (Milieueffectenrapport) geen rekening gehouden. Dat effect zal ertoe leiden dat we de Europese doelstellingen, om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 15 tot 21 procent te laten dalen, niet halen. Meer zelfs, de CO2-uitstoot op en rond de Brusselse ring stijgt daardoor tegen 2025 met 10,1 procent.'

De milieuorganisaties zijn er ook van overtuigd dat het positieve effect van de verbreding beperkt blijft. ‘Volgens alle studies brengt de verbreding van de ring op korte termijn een minimale verbetering met zich mee. Maar op lange termijn leidt het niet tot beterschap', klinkt het. ‘Uit het onderzoek van Transport & Mobility Leuven blijkt dat rekeningrijden of een tolheffing in combinatie met beter openbaar vervoer de beste oplossing is. Voorts moet worden geïnvesteerd in fietsroutes voor mensen die op korte afstand van hun werkplaats wonen.'

De Vlaamse regering liet al geregeld blijken dat ze zowel een verbreding ambieert als een extra investering voor alternatieve oplossingen, maar daar gelooft Greenpeace niet in. ‘Het en-en-verhaal is klinkklare onzin, aangezien je hoe dan ook keuzes moet maken. Een euro kan je maar een keer uitgeven', zegt Thijs.

ddl
De Standaard 15-01-2013
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130114_00433183

Tags: