Vergroening economie moet zes keer sneller

kade rechteroever

De wereld moet haarCO2-uitstoot radicaal terugdringen, wil ze verhinderen dat de temperatuur op aarde meer dan twee graden stijgt. Dat meldt PricewaterhouseCooper (PwC), het grootste accountantsen adviesbedrijf ter wereld.
In de nieuwste Carbon Economy Index schetst het bedrijf een macaber beeld van de toekomst. "Zelfs bij een verdubbeling van onze huidige inspanningen om de uitstoot te verminderen, zal die emissie groot genoeg blijven om te leiden tot een opwarming met 6 graden tegen het einde van de eeuw", schrijft PwC. "Bedrijven vragen al langer om duidelijkheid omtrent de politieke ambitie op het vlak van het klimaat. Nu is een ding duidelijk: bedrijven, overheden en gemeenschappen over de hele wereld moeten zich schrap zetten voor een warmere wereld."
Enkel radicale inspanningen kunnen zo'n drastische klimaatverandering nog vermijden, klinkt het. "Om 50 procent kans te hebben, moeten de inspanningen nu meteen verzesvoudigen."
De Morgen 19-11-2012 pag. 1

Vergroening economie moet zes keer sneller
PwC bepleit radicale klimaatactie

Bedrijven moeten zich voorbereiden op een wereld die vier tot zelfs zes graden opwarmt. Enkel directe en ongeziene groene inspanningen kunnen volgens PricewaterhouseCoopers zo'n ontwrichtende klimaatsverandering vermijden.
 

Bij PwC staan ze niet bepaald bekend als alarmistische groene jongens, wel integendeel. Tussen de bedaard zakelijke regels in PwC's nieuwste Low Carbon Economy Index-rapport staat echter de boodschap dat de toekomst een catastrofe wordt als er nu niet meteen 'radicale actie' komt om de uitstoot van broeikasgassen in te perken. In 2010 bereikten bijna tweehonderd landen tijdens de VNklimaatconferentie het akkoord dat de temperatuur tegen 2050 niet meer dan twee graden hoger mag zijn dan in vergelijking met de preindustriële periode.

Die deal is gebaseerd op waarschuwingen van klimatologen over de schadelijke effecten wanneer de opwarming boven die twee graden klimt. Wordt het vier graden warmer, dan is leven in Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten onmogelijk door hitte en droogte.
Maar de politieke afspraak blijkt in de praktijk vooral hol, zo zegt PwC. "De uitstootreductiebeloftes die de landen eraan verbonden zijn onvoldoende om het doel te bereiken en dat doel zelf is niet meer realistisch", aldus de auteurs.

Sinds pre-industriële tijden is de temperatuur op aarde al met 0,8 graden gestegen. In 2011 steeg de uitstoot van broeikasgassen nog maar eens met drie procent, een record. Dat terwijl de 'decarbonisatie', de omschakeling van een economie op fossiele brandstof naar een systeem dat geen opwarmende broeikasgassen de atmosfeer inspuwt, zeer traag gaat.

Grens overschreden

Om de temperatuurstijging tegen 2050 onder de twee graden te houden, moet de koolstofintensiteit vanaf nu jaarlijks met vijf procent krimpen. Maar in werkelijkheid is ze tussen 2000 en 2011 jaarlijks met slechts 0,8 procent gedaald. Vorig jaar was dat 0,7 procent.

"Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld nog nooit een decarbonisatieniveau bereikt dat nodig is om onder die twee graden te blijven", zo staat in het rapport. "We zijn over een grens gegaan", zegt Leo Johnson, PwC-partner voor duurzaamheid en klimaatverandering. "Zelfs al verdubbelen we de huidige ingrepen tot jaarlijks 1,6 procent minder koolstofintensiteit, dan nog zou dat leiden tot een uitstoot die de planeet tegen het einde van de eeuw zes graden opwarmt. Om vijftig procent kans te hebben dat de opwarming onder de twee graden blijft, moeten de inspanningen nu meteen verzesvoudigen." Cruciaal zijn de ontbossing stoppen, een massale uitbreiding van hernieuwbare energie en een scherpe daling in het gebruik van fossiele brandstoffen en in de broeikasgasuitstoot door de industrie.

In de EU loopt de decarbonisatie het beste, zo toont het rapport. Toppers zijn Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, die de koolstofintensiteit tussen 2010 en 2011 met zes procent deden zakken. De ironie is wel, zo benadrukt PwC, dat dat voor een deel dankzij de warmere winter was.
De VS werden 3,5 procent minder koolstofintensief. In China verbetert de situatie al tien jaar nauwelijks en in Australië was er een toename met 7,6 procent. Blijft de wereld steken op het huidige niveau van jaarlijks 0,8 procent decarbonisatie, dan stoten we tegen 2020 twaalf gigaton te veel CO2 uit en tegen 2050 is dat dan zeventig gigaton te veel.

Warmere wereld

"We moeten realistisch zijn. Terwijl klimaatonderhandelaars het over die twee graden blijven hebben, adviseren wij onze klanten nu om zich voor te bereiden op een warmere wereld vol onvoorspelbare factoren en chaos", zegt Johnson. Zeker bedrijven in kustregio's maar in feite alle bedrijven moeten de mogelijke klimaatschade door bijvoorbeeld extreem weer of grondstoffengebrek voortaan meetellen in hun risico-analyses. PwC ziet dat ook de bedrijven zelf te weinig inspanningen doet. "Maar zij vragen al jaren een duidelijke richting aan de politiek. Dat ontbreekt en dat betekent dat het voor hen zeer moeilijk wordt energievoorziening, risico's en productieketens te plannen. We moeten het doen met wat wel duidelijk is, en dat is dat de wereld tot vier en zelfs zes graden zal opwarmen."

BARBARA DEBUSSCHERE
De Morgen 19-11-2012 pag. 4
 

Tags: