Vlaams Klimaatplan is bron 'verkeerde cijfers' reductiedoelstellingen

kade rechteroever

Minister Schauvliege reageerde vanmiddag op het dossier Vlaamse regering koopt toekomstige klimaatschuld af door te stellen dat de cijfers niet kloppen. Vlaanderen zal komende periode minstens 70% van de reductie-inspanningen met interne beleidsmaatregelen  realiseren, aldus de minister in het Vlaams Parlement. Bond Beter Leefmilieu (BBL) is verbaasd: de gebruikte cijfers komen immers uit het door de Vlaamse regering goedgekeurde klimaatplan.

70% reducties in Vlaanderen voor volgende periode zegt Joke Schauvliege in het Vlaams parlement. Cijfers klimaatplan: 2005 45,3 Mton, prognose 2020 42,7 Mton Evolutie 2005-2020 -5,8% ipv. -15%. Hoezo 70% reducties?

Als minister Schauvliege nu 10 miljoen ton emissierechten aankoopt voor de komende 8 jaar  en tegelijkertijd 70% intern wil reduceren, leert de regel van drie dat ze meer dan 23 miljoen ton emissies intern wil reduceren in de komende acht jaar. Deze cijfers zijn op hun beurt níet terug te vinden in het goedgekeurde Vlaamse Klimaatplan. Maar BBL is hoopvol gestemd: blijkbaar zitten er heel wat doeltreffende interne reductiemaatregelen nog in de ontwikkelingsfase.

Raadpleeg voor meer informatie het persdossier Vlaamse regering koopt toekomstige klimaatschuld af
 

Contactpersoon: Mathias Bienstman, +32 499 776 806
Bond Beter Leefmilieu 09-01-2014
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/842

Tags: