Vlaamse regering saboteert het Mecanno+ tracé

kade rechteroever

Uit een studie van Transport & Mobility blijkt het Meccano+ tracé overtuigend superieur. De Antwerpse provincie gouverneur Cathy Berx (CD&V) werkt aan een streefbeeldstudie voor de ondertunneling van de R11bis en A102.  Beiden zijn een deel van het Meccano+ en het BAM tracé. De Vlaamse regering keurt tegen het advies van de Vlacoro een gevangenis goed en zet hiermee de west-tangent van het Meccano+ traject op de helling. stRaten-generaal en Ademloos hielden een persconferentie over de stand van zaken.

Manu Claeys en Wim Van Hees van stRaten-generaal en Ademloos

Wat vooraf ging ….

De actiegroepen dienen klacht in bij de ombudsman. Zowel minister Crevits (CD&V) als minister-president Peeters (CD&V) verklaarden dat het Meccano+ tracé onderzocht was. Uit acties van openbaarheid van bestuur bleek het tracé niet onderzocht. Tegen mijn kinderen heb ik altijd gezegd dat zoiets liegen heet. Als ministers het doen kan dat natuurlijk geen liegen zijn en zal ik op zoek moeten gaan naar een andere naam voor dit fenomeen.

Meccano+ superieur

Eigenlijk weet iedereen al lang dat het meccano+ tracé van Forum 2020 superieur is. Het is logisch dat een ring rond de stad beter is dan een ring dóór de stad. Het is logisch dat een tracé dat in samenspraak met verschillende actiegroepen en betrokkenen van de rand een groter maatschappelijk draagvlak heeft dan een tracé dat wordt opgedrongen. Nu bewijst een studie van Transport & Mobility dat ook op gebied van mobiliteit, het Meccano+ tracé overtuigend superieur is.

  • De bijkomende tangenten zijn bij Meccano+ efficiënt en juist bemeten. Uit de modelering blijkt dat de A102 en R11bis bij het BAM tracé ondergebruikt worden.
  • Bij Meccano+ wordt Liefkenshoektunnel meer gebruikt. Toch daalt het verkeer daar toch nog met 33% maar bij BAM + A102 + R11bis daalt het met 45%.
  • Meccano+ haalt 49% verkeer uit de Kennedy tunnel tegenover 39% met BAM + A102 + R11bis
  • Meccano+ haalt 44% van R1 verkeer weg ter hoogte van Berchem – Borgerhout tegenover 22% met BAM + A102 + R11bis
  • Meccano+ haalt 62% van R1 verkeer weg ter hoogte van Deurne – Merksem tegenover 21%  met BAM + A102 + R11bis
  • …..

Het is belangrijker om gelijk te krijgen , dan om gelijk te hebben.

De Vlaamse Regering behoort tot de klanten van Transport & Mobility, ze kan dus moeilijk zeggen dat het bedrijf zever verkoopt. Maar “wat baten kaars en bril als den uil niet zienen wil”. ‘Vlaanderen In Actie’ is dan wel een sterk merk  dat predikt over burgerparticipatie, in het echte leven hebben we een minister-president die zegt: “Maar ik sluit niet uit dat het parlement ook op een bepaald moment met een decreet eigenlijk heel die procedure en die beslissingen kan betonneren, zodoende dat er maximaal zekerheid is dat wat nu beslist is, ook effectief wordt uitgevoerd. En we zullen daar op het juiste moment ook met het Vlaams Parlement over spreken.”  Dat woord betonneren kan je ook zeer letterlijk nemen. Het is logisch dat ook bij de MER studie het meccano+ tracé superieur zal blijken boven het politiek bepaalde BAM tracé. De macho cultuur binnen de Vlaamse regering blokt dit af met beton, door een gevangenis goed te keuren, exact op de plek waar een afrit naar de Noord-tangent moet komen. In het meccano+ tracé is op hetzelfde perceel, het gebouw van de gevangenis iets gedraaid en de parking een beetje verlegd. Het Vlacoro (Vlaamse commissie voor Ruimtelijke Ordening nvdr)was de actiegroepen gevolgd en vraagt rekening te houden met het geplande Meccano tracé. De Vlaamse regering heeft tegen het advies van de Vlacoro de gevangenis goedgekeurd waardoor ze achteraf kan zeggen: “Meccano+ was een goed plan, prima werk van de actiegroepen, maar een federale beslissing (die wij hebben goedgekeurd) om daar een gevangenis te bouwen gooit roet in het eten. Spijtig.” Het is belangrijk, kost wat kost, gelijk te krijgen. Het is niet belangrijk gelijk te hebben.

Follow the money

Na het referndum heeft de Vlaamse regering aan bezigheidstherapie gedaan door de verschillende DAM werkgroepen op te richten. De uitslag van het referndum was duidelijk. De Antwerpenaren volgden de actiegroepen met: ‘BAM TRACÉ STEM NEE’. De DAM werkgroepen mochten zich echter alleen maar met dat weggestemde tracé bezig houden. Een zin uit het verslag van DAM werkgroep V: “De Voorzitter zegt dat het out of the box denken en alle pistes openzetten consequenties zal hebben op de timing en de huidige relaties met het consortium Noriant.” De verhouding met Noriant, die er nota bene financieel beter van worden, is belangrijker dan het Algemeen Belang. Degene die eraan verdient deelt de lakens uit.

Provincie overbodig politiek niveau

Cathy Berx archief beeld

Provincie gouverneur Cathy Berx (CD&V) werkt samen met de betrokkenen en actiegroepen aan een ‘Streefbeeld studie’ over de R11bis en A102. De provinciegouverneur is van dezelfde partij waar ministers zich in hun uitspraken baseren op onbestaande studies. Zij pakt het wel anders aan. Zij toont dat participatieve democratie werkt. Als tegen okt-nov haar ‘Streefbeeld Studie’ klaar is, zal duidelijk zijn hoe de kaarten liggen en wat de knelpunten zijn. Dan is ze, samen met actiegroepen en betrokkenen, 1 jaar bezig geweest. Ze boekt dan heel wat sneller en beter resultaat dan met de achterkamertjes politiek van haar partij genoten. Betrokkenen waarnaar geluisterd wordt, zullen sneller geneigd zijn wat water in hun wijn te doen, zeker als ze mee gezocht hebben naar de best mogelijke oplossing. De personen die bij de besprekingen aanwezig waren hadden veel lof voor Cathy Berx en haar werkwijze. Het provinciaal niveau staat momenteel onder druk. Men wil het afschaffen. Cathy Berx bewijst dat het provinciaal niveau wel zin heeft.

Streefbeeld studie reacties

Tijdens een uitzending van ‘De Ochtend‘ overdrijft Marc Van de Looverbosch de problemen toch wat. Niemand heeft ooit beweerd dat het allemaal eenvoudig was. De R11bis en A102 aansluiten is perfect mogelijk, maar het is geen routineklus. En ja, natuurlijk zijn er nog knelpunten. Het is nu de taak om alles nog te verfijnen en naar een zo goed mogelijke oplossing te zoeken.

De voor en tegenstanders in ‘de ochtend’ waren interessant.

Raymond Boudewijns van natuurpunt heeft grote problemen met het af- en uitgraven van een oude spoorwegberm voor de tunnel. Hij vreest het verdwijnen van een stuk natuur dat voor de omwonenden ook een geluidsscherm is. (red. Achteraf komt er bovenop de tunnel een park. Maar een park is niet hetzelfde als natuur.)

Walter Van Der Plaetsen (Open VLD), burgemeester van Wommelgem: Als van die 180.000 voertuigen die hier dagelijks op 800m van de kerk passeren een groot deel ondergronds kan, dan kan ik alleen “Joepie” zeggen.

Koen T’Sijen (sp.a) burgemeester Boechout: “Ik ben eigenlijk zeer sceptisch Wij hebben ondertussen al wat ervaring met dergelijke beslissingen van regeringen die op de lange baan worden geschoven. Er is ook het financiële plaatje en ik heb zo soms wel een beetje het gevoel dat er beslissingen zijn genomen in het zicht van verkiezingen om toch te zeggen aan de mensen we werken eraan en wat ik eigenlijk een beetje mis zijn oplossingen die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden en oplossingen die misschien nu al een beetje soelaas bieden.”

Dit antwoord heeft niets met het traject te maken en is een voorbeeld van vrijblijvende politieke communicatie. Hij lijkt niet ‘mee’ te zijn.
Vooreerst is hij sceptisch tegenover de Vlaamse regering, niet tegenover het traject.
Daarna stelt hij zich vragen over de financiën. Natuurlijk is dit belangrijk, maar er is vandaag nog niet geweten wat de mogelijkheden zijn. Er kan dus ook nog geen prijs berekend worden. Het is dus wat vroeg om hierover vragen te stellen.
Op het einde trapt hij een open deur in door te stellen dat er misschien naar oplossingen op korte termijn die nu al een beetje soelaas bieden moet gekeken worden. Hij doet echter geen voorstel.

Gemeenteraadsverkiezingen

Het MER zal na de gemeenteraads verkiezingen opgesteld worden. Men wil hier tijdens de campagne zijn vingers niet aan verbranden. Steeds meer mensen raken betrokken bij het Oosterweel dossier en zien hoe er geflaterd wordt. Het dossier zal bij de gemeenteraadsverkeizingen een grote rol spelen.

Luc Janssens 23-04-2011

http://fotogordon.wordpress.com/2011/06/23/vlaamse-regering-saboteert-het-mecanno-trace/

Tags: