"Vlaamse regering zwaar gebuisd voor milieubeleid"

kade rechteroever

 "Het palmares van de regering Peeters II op gebied van milieu en duurzaamheid oogt bijzonder mager", zo luidt het harde oordeel van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) in een becijferd rapport over de belangrijkste milieukwesties waarvoor de huidige regering stond. De regering krijgt een 4 op 10 van de milieuorganisatie.

"Op complexe uitdagingen zoals mobiliteit, luchtkwaliteit en klimaat, vond deze regering geen enkel structureel antwoord. Duurzame - maar minder populaire - politieke keuzes werden stelselmatig vermeden. De 'sense of urgency' ontbrak, de zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid ook", meldt de BBL in een persbericht.

BBL beoordeelde de prestaties van de regering in haar geheel en zoomde in op de ministers Schauvliege (CD&V), Crevits (CD&V), Muyters (N-VA), Van Den Bossche (sp.a), en Peeters (CD&V), omdat die "over instrumenten beschikken die een duurzaam milieubeleid mogelijk maken".

Collectief kreeg de regering een 4 op 10. "Voor complexe prangende kwesties zoals de mobiliteitsknoop, slechte luchtkwaliteit of klimaatverandering slaagde men er niet in om goed afgewogen oplossingen uit te werken. Integendeel, dossiers zoals de goedkeuring van Uplace, Oosterweel en de verbreding van de Brusselse ring zullen de problemen enkel erger maken. De maatregelen die de ministers aandroegen voor het Vlaams Klimaatbeleidsplan stelden teleurstellend weinig voor", klinkt het.


  • © belga.

- Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moet het ook doen met een 4 op 10. Zij krijgt van de BBL de schuld van een pakket maatregelen "waarmee Vlaanderen de klimaatdoelstelling in 2020 niet zal halen". Verder krijgt ze een veeg uit de pan over haar passiviteit  op vlak van fijn stof en mestbeleid. Enkel haar visie op het afvalbeleid levert haar punten op.


  • © belga.

- Minister van Mobiliteit Hilde Crevits krijgt 4,5 op 10. "We onthouden haar technische ingrepen zoals dynamische signalisatieborden, camera's,  slimme verkeerslichten en haar focus op de uitbreiding van de weginfrastructuur", schrijft de BBL. Volgens de organisatie speelde ze daarmee op veilig en stak ze haar nek niet uit voor structurele oplossingen.
 


  • © belga.

- Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muytershaalt een 5 op 10. "Hij startte veelbelovend met de opmaak van het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), maar toonde gaandeweg minder ruggengraat. Maar de actualisatie van het Vlaamse ruimtelijke ordeningsbeleid bleef hangen in de politieke achterkamers."
 


  • © belga.

- Minister van Energie, Freya Van den Bossche, die 6 op 10scoort, toonde volgens BBL vooral goede intenties maaar oogstte een mager resultaat. Ze geeft een zware erfenis door aan de volgende minister van energie. Op het vlak van energiebesparing in gebouwen zette de minister wel een aantal stappen in de goede richting.


  • © belga.

- Minister van Landbouw Kris Peeters tenslotte haalt 4,5 op 10. "Voor een meer duurzame landbouw, op maat van Vlaanderen, scoorde hij onder de lat."

 

Bron : De Morgen, 13 maart 2014

www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1810752/2014/03/13/Vlaamse-regering-zwaar-gebuisd-voor-milieubeleid.dhtml

Tags: