Vlaamse uitstoot broeikasgas gestegen

kade rechteroever

In 2010 heeft Vlaanderen 9 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan het jaar voordien. Dat staat in het MIRA-Indicatorrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Daarmee wordt de dalende trend van de vorige jaren een halt toegeroepen.

De uitstoot bevindt zich met 85,3 miljoen ton opnieuw op het niveau van vóór 2006. Vooral de uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas, nam in 2010 toe. De Vlaamse uitstoot bevindt zich wel nog altijd 1 procent onder het referentieniveau van 1990.
 
Alle sectoren
De stijging van de uitstoot is het grootst bij de huishoudens en de industrie (allebei +18 procent), maar doet zich voor in alle sectoren. Volgens het rapport is dat voornamelijk toe te schrijven aan een heropleving van de economie na de financieel-economische crisis van 2008-2009 en de zeer strenge winter in 2010.
 
Koude winter
"Efficiëntieverbeteringen van verwarmingsinstallaties, de verbeterende isolatiegraad en de overstap naar hernieuwbare energiebronnen hebben de laatste jaren een duidelijk positieve weerslag gehad op de broeikasgasuitstoot van woningen en andere gebouwen. Maar die veranderingen volstonden nog niet om het effect van enkele erg koude wintermaanden volledig op te vangen", aldus het rapport.
 
Klimaatverandering
Nochtans wordt in het rapport nogmaals benadrukt dat klimaatverandering geen loos begrip is. Zo is het in België ondertussen 2,3 graden warmer dan in de pre-industriële periode. De 16 warmste jaren sinds de start van de metingen in 1833, situeren zich allemaal in de periode 1989-2010. Daarnaast is er nog sprake van toenemende neerslag, nattere winters en minder maar meer intense buien in de zomer.

Bron: belga
Steven Alen
De Morgen 21-03-2012
http://www.demorgen.be/dm/nl/5378/Global-Warming/article/detail/1412264/2012/03/21/Vlaamse-uitstoot-broeikasgas-gestegen.dhtml

Tags: