"Vlaanderen doet te weinig voor luchtkwaliteit"

kade rechteroever

Bond Beter Leefmilieu gaat een dossier indienen bij de Europese Commissie om aan te tonen dat Vlaanderen te weinig doet om de normen over luchtkwaliteit te halen. Vlaanderen riskeert een Europese boete.

Vlaanderen overschrijdt de normen voor fijn stof en dat is dit jaar veel meer gebeurd dan in vorige jaren. Op 17 plaatsen is in 2011 de Europese norm overschreden, in 2010 waren dat er maar 5.

Ook in 2010 was er al te veel fijn stof. "In 2010 was er nog een bijkomende meetcampagne en daaruit bleek dat in 10 van de 13 Vlaamse centrumsteden de norm niet wordt gehaald", zegt Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Vlaanderen heeft bij de EU om uitstel gevraagd om de Europese normen voor stikstofdioxide te halen. Om dat uitstel te motiveren heeft Vlaanderen ook een luchtkwaliteitsplan ingediend bij de Europese Commissie. "Maar die maatregelen gaan slechts over algemene intenties, proefprojecten en wat studiewerk. Er zijn geen concrete projecten om bijvoorbeeld de verdieseling van ons wagenpark tegen te gaan", zegt Grietens.

De BBL heeft een dossier opgesteld waaruit moet blijken dat Vlaanderen te weinig doet. Ook de Brusselse evenknie doet beklag bij de EU. "Brussel heeft niet eens een luchtkwaliteitsplan ingestuurd, enkel een gedateerd mobiliteitsplan", hekelt Grietens in De Standaard.

VRT Nieuws 27-12-2011
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/111227_Luchtkwaliteit

Tags: