Vlaanderen draagt meest schadelijke geluidsoverlast

kade rechteroever

De spreiding van vliegtuigen van en naar Brussels Airport zet Vlaanderen en Brussel lijnrecht tegenover elkaar. Wie draagt vandaag de grootste last?

 

Brussel schrijft sinds middernacht boetes uit aan alle vliegtuigen die zijn geluidsnormen niet respecteren en negeert daarmee het tweede belangenconflict dat de Vlaamse regering heeft ingeroepen.

Gisteravond laat bond de Brusselse regering echter al wat in: de boetes zullen de komen­ de twee maanden niet worden ge­ïnd. Het Gewest blijft wel vastbe­sloten de geluidsoverlast boven zijn grondgebied te verminderen. 

Tientallen actiecomités in de hoofdstad en de Vlaamse Rand voeren de druk op. Zij lopen storm omdat ze vrezen voor de kwaliteit van hun leefomgeving en hun nachtrust. Maar hoeveel mensen worden geconfronteerd met, naar internationale normen, schadelijke geluidsoverlast?

De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt geluid met een gemiddeld niveau boven 55 decibel (dB) als gevaarlijk. Het veroorzaakt niet alleen een zwaar verstoorde nachtrust, maar verhoogt ook de kans op de ontwikkeling van cardiovasculaire ziektes, die kunnen leiden tot een hartinfarct. Ook de Europese richtlijn omgevingslawaai hanteert 55 dB als grens om te spreken van ‘ernstige geluidshinder’.

In de omgeving van Brussels Airport woonden in 2015 meer dan 96.000 mensen binnen een gebied dat, gemeten over een periode van 24 uur, is blootgesteld aan geluid van gemiddeld meer dan 55 decibel. Dat leert onderzoek van de UGent. Van die 96.000 mensen woont meer dan zeventig procent in de provincie Vlaams-Brabant, tegenover zo’n 28.000 mensen in het Brussels Gewest. De vliegroutes zijn sinds oktober 2014 niet meer fundamenteel veranderd. De in 2015 opgemeten situatie geldt dus ook vandaag nog.

Niet al die 96.000 mensen ondervinden per definitie schade van het vliegtuiglawaai. De ene inwoner zit vaker thuis dan de andere, sommige huizen zijn beter geïsoleerd en niet elk lichaam is even gevoelig voor de gevolgen van geluidsoverlast.

Op basis van internationale en gestandaardiseerde criteria, die gestoeld zijn op enquêtes in de omgeving van Europese luchthavens, berekende de UGent hoeveel omwonenden van Brussels Airport ‘potentieel sterk gehinderd’ worden. ‘Bij een geluidsniveau van 55 dB gaat dat om 10 procent van de bewoners, bij een geluidsniveau van 80 dB stijgt dat tot 60 procent’, zegt professor Dick Botteldooren (UGent).

Op basis van die weging komen de onderzoekers tot de conclusie dat in 2015 zo’n 10.300 Vlamingen potentieel sterk gehinderd werden door geluidsoverlast van de luchthaven, ten opzichte van zo’n 3.600 Brusselaars.

Let op: dit betekent niet dat andere Brusselaars geen hinder ondervinden. De UGent berekent de gemiddelde geluidsdruk, maar één lawaaierig vliegtuig kan volstaan om de nachtrust te ruïneren. Bovendien kan ook geluid van minder dan 55 dB als hinderlijk ervaren worden.

Op zoek naar een verklaring voor de vastgestelde verdeling benadrukken verschillende deskundigen, die gezien de gevoeligheid van het onderwerp liever anoniem blijven, dat de vliegroutes in het verleden al erg werden aangepast om de dichtbevolkte hoofdstad te ontzien. Zo vinden vandaag zowat alle landingen plaats boven Vlaams grondgebied.

De auteurs van het onderzoek benadrukken dat zij zich niet met politiek bezighouden. Maar hun conclusies hebben wel grote relevantie in het kader van de discussie over de geluidsnormen, de leefbaarheid en de spreiding van het vliegverkeer over de gewesten.

Jef Poppelmonde
De Standaard 22-02-2017
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170221_02744090

 

Tags: