Vlaanderen haalt Europese normen fijn stof en stikstofdioxide niet

kade rechteroever

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is er de voorbije twintig jaar sterk op vooruitgegaan, al haalt Vlaanderen voor fijn stof en stikstofdioxide de Europese normen niet. 2011 was bovendien door de weersomstandigheden een "zeer slecht fijn stof jaar".
 

Dat bleek donderdag in Mechelen, waar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) toelichting gaf bij 20 jaar metingen. De VMM concludeert daarbij dat de luchtkwaliteit sterk is verbeterd, met onder meer een sterke terugval in de uitstoot van zware metalen als lood of kwik en van CFK’s die verantwoordelijk zijn voor de verdunning van de ozonlaag.
 
Fijn stof en stikstofdioxide blijven echter een probleem. De uitstoot van fijn stof is tussen 1995 en 2010 met 48 procent gedaald - vooral door minder uitlaatemissies van verkeer en inspanningen van de industrie - maar de grenswaarde wordt nog te veel dagen per jaar overschreden. De VMM gaat overigens binnenkort ook ultrafijn stof meten, wat nu nog niet gebeurt.
 
Ook stikstofoxiden daalden de voorbije 20 jaar, al is er de laatste jaren sprake van een stagnatie. Met name op plaatsen met veel verkeer wordt hiervoor de norm overschreden. Ook voor CO2 blijven de concentraties te hoog.
 
Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, had het over een " spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit", maar stelde eveneens dat er nog werk aan de winkel is. Zo verwees ze onder meer naar Vlaamse maatregelen om het wagenpark te vergroenen, maar ook naar de verantwoordelijkheid van elke burger bij bijvoorbeeld het gebruik van houtkachels.
 
Philippe D’Hondt van de VMM zei nog aan Belga dat de verbeterde luchtkwaliteit zeker effecten heeft op de gezondheid, maar dat het niet de rol is van de VMM om die te kwantificeren. Hij benadrukte voorts dat luchtkwaliteit een uiteenlopend beeld kan laten zien, naargelang onder meer de locatie.
 
Op de nieuwe website http://luchtkwaliteit.vmm.be/ kan overigens iedereen actuele metingen van 60 automatische meetstations van de VMM in heel Vlaanderen bekijken.
Bron: belga
hrt
Het Nieuwsblad 15-12-2011
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20111215_072

 

 

 

We ademen in Vlaanderen schonere lucht in

Er zitten minder metalen in de lucht, maar de concentraties fijn stof en stikstofdioxide blijven zorgen baren.

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is er de voorbije twintig jaar sterk op vooruitgegaan. Dat blijkt uit twintig jaar metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Vooral de uitstoot van zware metalen zoals lood of kwik en van CFK's die verantwoordelijk zijn voor het gat in de ozonlaag is sterk teruggevallen. Minder goed is evenwel dat we voor fijn stof en stikstofdioxide de Europese normen niet halen. 2011 was bovendien door de weersomstandigheden een ‘zeer slecht fijnstofjaar'.

De uitstoot van fijn stof is tussen 1995 en 2010 met 48 procent gedaald – vooral door minder uitlaatemissies van verkeer en inspanningen van de industrie – maar de grenswaarde wordt nog te veel dagen per jaar overschreden.

Ook stikstofoxiden daalden de voorbije twintig jaar, maar de jongste jaren is er sprake van een stagnatie. Vooral op plaatsen waar veel verkeer is, wordt de norm overschreden. Ook voor CO2 blijven de concentraties te hoog.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), erkent dat er nog werk aan de winkel is. Ze verwijst naar de maatregelen om het wagenpark te vergroenen, maar ook naar de verantwoordelijkheid van elke burger om geen houtkachels te gebruiken.

Bron: Belga
De Standaard 16-12-2011
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DE3JLTFI
 

Tags: