Volg live de CO2-uitstoot van uw regio

kade rechteroever

"De subsidies voor fossiele brandstoffen lopen hoger op dan de gezondheidsbudgetten van alle landen bij elkaar opgeteld. Diesel wordt in dit land gesteund. Ik betaal dus belasting op iets dat mijn kinderen ziek maakt."

Mechelen krijgt als eerste Vlaamse en Europese stad een dashboard dat permanent milieuprestaties meet 

 

De stad Mechelen publiceert op zijn website vanaf vandaag een CO2- dashboard. Daarop kan het grote publiek continu de milieuprestaties van de stad opvolgen. Het dashboard is een product, een app eigenlijk, van het bedrijf van de bekende klimaatexpert Serge De Gheldere. “Je rijdt toch ook geen auto zonder snelheidsmeter? En je runt toch geen bedrijf zonder boekhouding? Waarom zou je dan niet de CO2-uitstoot van je stad monitoren?”
 

Mechelen is voor zover bekend de eerste stad in Europa die deze stap zet. “Mechelen is een van de meer dan zesduizend Europese steden die ‘de Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’ ondertekenden”, zegt Serge De Gheldere. “Ze verbinden zich er toe om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met twintig procent te verminderen.”

SERGE DE GHELDERE Klimaatexpert
“Je rijdt toch ook geen auto zonder snelheidsmeter? En je runt toch geen bedrijf zonder boekhouding?
Waarom zou je dan niet de CO2-uitstoot van je stad monitoren?”
 

Het kan dan maar helpen om te weten hoeveel je eigenlijk uitstoot, waar die uitstoot vandaan komt (huishoudens, mobiliteit...) en – vooral – wat de effecten zijn van maatregelen die je neemt. Met het dashboard, ontwikkeld door Futureproofed, het Leuvense bedrijf van Serge De Gheldere, kan een stad dat van maand tot maand opvolgen. Serge De Gheldere verwierf destijds enige bekendheid doordat hij bij Al Gore zelf een seminarie mocht gaan volgen om ‘klimaatambassadeur’ voor ons land te worden. Hij runt al jaren een bedrijf dat gespecialiseerd is in klimaatconsultancy.


FOTO LEO DE NIJN


 

Mooi resultaat 
 

Het dashboard werd gisteren voorgesteld. De stad investeerde zo’n 26.000 euro in wat schepen van Klimaat en Energie Marina De Bie (Groen) “pionierswerk” noemt. “In 2013 hebben we in Mechelen een eerste keer nagegaan hoe het nu juist zit met onze CO2-uitstoot”, zegt de schepen. “Vorig jaar gebeurde die meting opnieuw. Wat bleek: in die tijdspanne ging Mechelen er redelijk op vooruit, met zo’n 8 procent minder uitstoot. Dat mag je met 2020 in het achterhoofd een mooi resultaat noemen.” De metingen toen gingen wel telkens terug tot de uitstoot van twee jaar eerder, dus respectievelijk van 2011 en 2013. De stad werkte in uitgesteld relais. “Bovendien besloeg de periode tussen de zogenaamde ‘nulmeting’ en de tweede meting volle twee jaar”, aldus De Bie. “Door dat tijdsverloop kun je de effecten van maatregelen of gebeurtenissen moeilijk precies inschatten.”


 

Bijkomend probleem: de cijfers zoals ze vroeger in droge rapporten werden gepubliceerd, zijn niet bepaald transparant. Ze werden om de twee jaar zonder voorgeschiedenis gepresenteerd. “Wij willen dat elke Mechelaar het verhaal achter de cijfers kan volgen”, zegt Marina De Bie. “Onze stadsgenoten mogen op elk moment weten hoever we staan.” Dus gaf het stadsbestuur de opdracht aan Futureproofed, dat de eerste twee metingen al voor zijn rekening nam, om een bijna live medium te ontwerpen. Het dashboard werd gisteren in de stadsschouwburg voorgesteld door schepen De Bie, geflankeerd door Serge De Gheldere en weervrouw Jill Peeters, die een uiteenzetting hield over het klimaatakkoord van Parijs..
 

Voor alle duidelijkheid: het dashboard krijgt geen dagelijkse, maar een maandelijks update. Elke maand kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel gas en elektriciteit er verbruikt is in elke Mechelse deelgemeente. In het stadscentrum is dat altijd minder omdat vrijstaande huizen in de randgemeenten meer moeten stoken. “En je verneemt alles over onze groene mobiliteit, zoals de gereden kilometers van De Lijn en onze Cambiohuurwagens”, zegt De Bie. “Nog een gegeven: de eigen energie die in onze stad geproduceerd wordt. Het wordt elke maand een mooi overzicht voor de Mechelaar.” Er blijven weliswaar nog een paar parameters die pas met twee jaar vertraging kunnen worden bijgewerkt.
 

Kritischer 
 

Een cruciaal voordeel van de metingen is dat ze motiverend werken: “We merken dat als mensen het energieverbruik in hun huis van dichtbij opvolgen. Daar bestaan instrumenten voor. Dan gaan ze ineens kritischer omspringen met hun verbruik en sneller oplossingen zoeken die op termijn minder kosten. Bijvoorbeeld ouderwetse toestellen vervangen. Die motivatie is nog groter als ze kunnen vergelijken met wat de buren of mensen elders verbruiken. Precies hetzelfde effect kun je volgens ons ook op grotere schaal bereiken.”


 

En gaat het dashboardsysteem nog uitbreiden? “We werken al jaren met nog zeven andere steden samen in Vlaanderen, ook met Antwerpen”, zegt Serge De Gheldere. “Ook met die stad hebben we al CO2-rapporten opgesteld. Een dashboard kan een volgende stap zijn.” U vindt het dashboard op de website van de stad. www.mechelen. be/klimaatneutraal.
 


"Je doet dit niet voor het milieu, maar omdat er zo veel voordelen in zitten”

 

Klimaatstrijd allemaal goed en wel, maar als alternatieve energie de belastingbetaler op kosten jaagt, dan is dat niet bevorderlijk voor zijn enthousiasme.
Denk maar aan de Turteltaks, die de put moet dempen van de vroegere subsidieregeling voor zonnepanelen.

“Ik ben blij dat je dit opwerpt”, zegt Serge De Gheldere, klimaatexpert en CEO van FutureProofed.
“Maar dan moet je ook vragen hoeveel geld – en schade voor het milieu én schade voor de gezondheid – de klassieke fossiele brandstoffen ons kosten. Het IMF heeft daar vorig jaar een schokkend rapport over gepubliceerd. Pas op, het gaat hier wel degelijk over het Internationaal Monetair Fonds, niet over een of andere groene beweging. Ze kwamen uit op reële kosten van 2200 miljard dollar per jaar. Daar zit directe belastingsteun bij, maar ook de kosten veroorzaakt door fijn stof en ziektes die daar het gevolg van zijn.
De subsidies voor fossiele brandstoffen lopen hoger op dan de gezondheidsbudgetten van alle landen bij elkaar opgeteld.”


Astma
 

“Mijn twee zonen hebben astma, wat een gevolg kan zijn van de dieseluitstoot en er zeker door verergerd wordt”, fulmineert De Gheldere verder. “Diesel wordt in dit land gesteund. Ik betaal dus belasting op iets dat mijn kinderen ziek maakt. De luchtverontreiniging in België maakt elk jaar 9300 doden, veel meer dan er verkeersslachtoffers zijn.”

De Gheldere is niet dom. Hij hamert erop dat je ingrepen zoals in Mechelen niet doet ‘omdat het goed is voor het milieu.’ “Het is veel meer dan dat. Het helpt de overheid besparen op termijn, het helpt de burgers besparen op hun energiefacturen, het maakt het leven voor iedereen aangenamer en gezonder, het verkleint de files.”


Onhandig

Met de subsidies voor zonne-energie vroeger heeft de overheid het wel onhandig gespeeld, erkent De Gheldere. “Ze hadden ze van jaar tot jaar moeten verkleinen en zo laten uitdoven.” Maar het resultaat is er nu wel, vindt hij. “Zonnepanelen zijn honderd keer goedkoper geworden in dertig jaar tijd. Het heeft dus zijn effect gehad. Maar nu zou je puur het marktmechanisme moeten kunnen laten spelen.”
De Gheldere pleit er zelfs voor om zo’n snel af te bouwen subsidiesysteem op te zetten voor isolatie.
Maar of je dat verkocht krijgt aan Turtelboom?
(dh)
Gazet van Anterpen 19-02-2016 pag. 3
http://www.gva.be/cnt/dmf20160219_02137349/volg-live-de-co2-uitstoot-van-uw-regio

Tags: