Volkstuintjes maken plaats voor openbare ruimte

kade rechteroever

TEKEN DE PETITIE, graag snel want donderdag worden de handtekeningen afgegeven

 

Eigenaars niet te spreken over plannen district

 

In het kader van het masterplan voor natuur- en erfgoedpark Brialmont moeten 52 volkstuintjes, waarvan 45 in gebruik, verdwijnen. “Rond deze tuintjes is een multiculturele, gastvrije minigemeenschap ontstaan. We willen niet dat dit verdwijnt”, klinkt het bij de tuiniers.
 

De 52 tuintjes, gebundeld onder de noemer ‘Singel’, vallen onder het gebied Wolvenberg Bis. Die groenzone is opgenomen in het masterplan voor de ontwikkeling van het toekomstige Brialmontpark. Dat park moet de groene ruimte rond de Singel verbinden tot een samenhangend geheel dat 32 hectare beslaat en zo Berchem meer groen en ademruimte geven.
 

Verschillende nationaliteiten 

“We begrijpen niet dat onze volkstuintjes niet geintegreerd kunnen worden in dit park”, legt tuinierster Diane De Laet uit. “Deze tuintjes bestaan al meer dan honderd jaar en zijn sociaalhistorisch erfgoed. Vanaf de eerste lentezon komen de tuiniers naar hier met hun kinderen en familie, want velen onder hen hebben geen eigen tuin. Zo is hier een kleine gemeenschap ontstaan die uit heel wat verschillende nationaliteiten bestaat: Vlamingen, Turken, Marokkanen, Nepalezen en Engelsen. Dat tuinieren verbindt ons.” Enkele mannen van Turkse origine beamen wat Diane vertelt. “Ik heb hier al 25 jaar mijn volkstuintje”, zegt Nazif Topbas, terwijl hij ons zijn tuinierskaart toont.

Daarom roepen de bewoners het district op om de tuintjes te vrijwaren. “We vinden het jammer dat deze beslissing aan ons wordt voorgesteld als beslist beleid. Bovendien lijkt het ons logischer dat er wordt gewacht op de plannen van de intendant. Dit wil echter niet zeggen dat we niet openstaan voor verbeteringen en veranderingen.”
 

Ecologisch natuurpark 

De tuiniers lanceren daarom een petitie en krijgen daarbij ook steun van de Berchemse oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA. “Net zoals deze bewoners zijn ook wij ervan overtuigd dat het Brialmontpark perfect gerealiseerd kan worden met het behoud van de tuinen”, zegt Johan Malcorps (Groen). Maar districtsvoorzitster Evi Van der Planken (N-VA) stelt dat de weinige groene ruimte die Berchem nog rest moet worden opgewaardeerd en voor iedereen toegankelijk moet zijn. “Studies tonen aan dat we in Oud-Berchem veel te weinig groene en open ruimte hebben. Daarom willen we van de site waar nu de volkstuintjes liggen een ecologisch natuurpark maken. Een groen gebied waar iedereen kan vertoeven, in plaats van de beperkte groep die er nu tuiniert in zijn eigen volkstuin.

Dit project zouden we op redelijk korte termijn voor de buurt kunnen realiseren.” Verder, zo zegt Van der Planken, privatiseren de volkstuinders openbaar domein. “En daarvoor is de openbare ruimte in dit district te schaars. We bereiden de verhuis van de volkstuinen naar andere locaties voor. Verder kijken we ernaar om projecten voor stadslandbouw of samentuinen op andere plaatsen in het park Brialmont te integreren. Want wat nu op tafel ligt, is een plan op masterplanniveau: een breed kader waaraan nog concrete invulling kan worden gegeven.”

ELIEN VAN WYNSBERGH
Gazet van Antwerpen 22-02-2017 pag. 13

Tags: