Waar blijft die overkapping?

kade rechteroever

Mevrouw Kerbache,

De krant De Morgen schreef vandaag dat Kherbache Yasmine haar vertelde dat sp.a de eerste was die de overkapping op tafel heeft gelegd.
Yasmine, ik neem het u niet kwalijk, de strijd die burgers voeren om de snelweg ui...t de stedelijke woonkern te halen duurt intussen jammer genoeg al (veel te veel) jaren. In die tijd durven feiten wel eens wegwaaien. Uw collega, Steve Stevaert kreeg als Vlaams Minister op 26 oktober 2000 een vraag over het overkappen van de Antwerpse ring.
Zijn woorden klonken toen niet echt bevlogen: “Een overkapping is een vorm van verbergarchitectuur. Laat de dingen toch duidelijk herkenbaar zijn. Een kerncentrale moet er als een kerncentrale uitzien en niet als een windmolen uit Bokrijk.”
Na afloop van dit antwoord kon bovendien niet worden afgeleid of hij bereid was om het overkappen van de Antwerpse Ring zoals in 1993 werd voorgesteld door architect Depreeuw te willen bestuderen.


Parlementair dossier Vlaams Parlement.
(http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?id=288351)

Wie de eerste was is in het verhaal is echter niet het meest essentiële. Dat burgers al 14 jaar lang de politici de oren van het hoofd moeten praten, onafgebroken argumenten en voorstellen moeten aanreiken om politiek Vlaanderen te overtuigen dat snelwegen geen buren horen te zijn van bewoners is veel belangrijker. Wie de laatste politieke partij zal zijn in Vlaanderen die finaal kiest voor een beleid waarin snelwegen afbuigen omwille van volksgezondheid, dat is de enige cruciale vraag waar Antwerpen nu op wacht … ook voor uw gezondheid. #Samen04MEIOverkap

Allerbeste groet.

Peter Verhaeghe

 

 

SP.A: "Overkapping Antwerpse ring opnemen in volgend regeerakkoord"

Het overkappen van de Antwerpse ring moet opgenomen worden in het volgende Vlaamse regeerakkoord, maar is geen alternatief voor een bijkomende Scheldekruising, zegt de Antwerpse SP.A.

Volgens lokaal SP.A-voorzitter Yasmine Kherbache is een overkapping dankzij haar partij nu realiseerbaar en zou het Meccanotracé niet meer overkappingsmogelijkheden omvatten dan de geplande Oosterweelverbinding.

Vlaams parlementslid Bart Martens springt zijn voorzitter in de mededeling bij en stelt dat verdere studies naar de overkappingsmogelijkheden, zoals verschillende andere partijen de voorbije dagen voorstelden, overbodig zijn. "Die zijn namelijk al uitgevoerd, op vraag van voormalig Antwerps burgemeester Patrick Janssens én in het kader van het plan-MER voor de nieuwe Scheldekruising", zegt hij.

Martens blijft er intussen bij dat het "manifeste onzin" is dat een overkapping niet combineerbaar zou zijn met het Oosterweeltracé. "Volgens de Europese tunnelrichtlijn zal je op geregelde afstanden wel een opening moeten laten in de overkapping. Maar dat geldt voor alle tracés", meent hij.

Kherbache vindt verder dat SP.A de partij was die een overkapping nu "dichterbij dan ooit" brengt. "Wij hebben ervoor gezorgd dat er geen sprake meer is van de Lange Wapper, wij hebben ervoor gezorgd dat de twee resterende viaducten worden afgebroken en wij hebben de overkapping al lang laten bestuderen", zegt ze.

Die overkapping moet er echter voor SP.A komen in combinatie met een nieuwe Scheldekruising. "Het is niet of mobiliteit of gezondheid, het is én mobiliteit én gezondheid", besluit Kherbache.

"Nieuw onderzoek naar haalbaarheid overkapping nodig" (Koen Kennis, N-VA)

Ondanks het overkappingsonderzoek dat de stad Antwerpen in 2012 al liet uitvoeren - en waaruit bleek dat een overkapping een gunstige impact zou hebben op de bestaande problemen inzake luchtkwaliteit en geluidshinder -, moet er volgens Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) toch een nieuw Vlaams en Europees onderzoek komen naar de technische, juridische en financiële haalbaarheid van het grootschalig overkappen van de Antwerpse ring. "Het onderzoek van 2012 was een erg ruwe en algemene studie, die uiteraard geen rekening hield met de beslissing die de Vlaamse regering onlangs nam", stelt hij. Het nieuwe onderzoek mag wat N-VA betreft "morgen al starten, maar de beslissing zal voor de volgende Vlaamse regering zijn."

"De Oosterweelverbinding is de beste optie voor mobiliteit, veiligheid én leefbaarheid, maar bij ons positief advies over het GRUP hebben we als stadsbestuur al aangegeven dat we nog extra maatregelen willen. Overkappen waar het kan, daar bestaat een ruime consensus over", aldus nog Kennis.

Zondag daagden in Antwerpen nog duizenden mensen op voor de manifestatie "Stappen om te overkappen" van de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal. Zij hielden een pleidooi voor het volledig overkappen van de Antwerpse ring en stelden dat dat onmogelijk wordt indien men doorzet met de realisatie van het Oosterweeltracé. (Belga/MI)

Knack 06-05-2014
http://www.knack.be/nieuws/belgie/sp-a-overkapping-antwerpse-ring-opnemen-in-volgend-regeerakkoord/article-normal-141809.html

Tags: