"Wacht met beslissen over Oosterweel"

kade rechteroever

StRaten-generaal en Ademloos roepen alle betrokken politici op om voor de komende verkiezingen geen beslissing te nemen in het Oosterweeldossier. "Speel het spel eerlijk. Wacht tot ook de MER voor de A102 en R11bis klaar is in 2015", vragen de actiegroepen. Weer uitstel dus. "Ja, maar anders lopen we het gevaar dat de ring wordt verbreed tot gemiddeld 16 rijstroken en dat is een horrorscenario."

"Recente uitspraken van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en zijn partijgenote Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wijzen erop dat de Vlaamse regering vastbesloten is om nog voor de verkiezingen van mei 2014 een beslissing te nemen in het Oosterweeldossier", zegt Manu Claeys van denktank StRaten-generaal. "Ook coalitiepartners, bij monde van parlementslid Bart De Wever (N-VA) bijvoorbeeld, en de oppositie voeren de druk op. Er moet en zal beslist worden. Maar wij waarschuwen hiervoor.

Volgend voorjaar zal de regering wel beschikken over het finale milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding maar op dat moment is het milieueffectenrapport over de geplande snelwegen A102 en R11bis nog lang niet afgerond. Voor ons horen die tangenten onlosmakelijk bij de plannen voor Antwerpen. Het zou dus zeer onverstandig zijn om op basis van onvolledige informatie politieke besluiten te trekken."

StRaten-generaal ziet de uitslag van het MER-onderzoek over de Oosterweelverbinding met vertrouwen tegemoet. "Uit een rapport van het Vlaams Verkeerscentrum uit 2011 blijkt dat het regeringsplan de ring blijft overbelasten en de tangenten onderbenut", zegt Manu Claeys. "Ook studies van een Leuvens onderzoeksbureau tonen aan dat het Meccanotracé superieur is. Een ander resultaat nu zou vreemd zijn."

Horrorscenario

Wat het resultaat ook moge zijn, een definitieve beslissing kan volgens Claeys pas in 2015. "Als dan zou blijken dat de gecontesteerde R11bis niet realiseerbaar is, moet de beslissing over het tracé nog kunnen veranderen. Anders dreigt alsnog een horrorscenario met een verbreding van de Antwerpse ring tot bijvoorbeeld achttien rijstroken in Deurne, zeventien in Borgerhout, zestien in Berchem en veertien aan het Rivierenhof."

Medische crisis dreigt

Actiegroep Ademloos had gevraagd om in het MER-onderzoek rekening te houden met de impact van de verschillende scenario's en tracés op de Antwerpse volksgezondheid. "Helaas zijn de onderzoekers niet op onze vraag ingegaan", zegt Wim van Hees van Ademloos. "Nochtans heerst er een acute medische crisis in Antwerpen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Antwerpenaar 438 dagen voortijdig sterft als gevolg van fijn stof en 399 dagen als gevolg van verkeersgerelateerd lawaai."

Woensdagavond 16 oktober organiseren Ademloos en StRaten-generaal opnieuw een info-avond in Grand Café Horta aan Hopland. "Iedereen is er welkom", zegt Wim van Hees. "Deskundige sprekers zullen de stand van het dossier toelichten en we brengen ook informatie over het overkappen van de Antwerpse ring."

FILIP MARSBOOM

 

Bron : Het Laatste Nieuws, 3 Okt. 2013, Pagina 19
 

Tags: