Wat vindt u van een autovrij Antwerpen?

kade rechteroever

Op zondag 18 september is het centrum van Antwerpen weer een dagje autovrij. Maar hoe zou het zijn om de binnenstad altijd autovrij te maken? We vroegen het aan vier betrokkenen.
Tekst: Joeri Naanai

DE ANTWERPENAAR

Slechts 1 op 10 Antwerpenaars wil met de auto in het centrum geraken"
Wij hebben onlangs een online enquête gehouden over mobiliteit. Daaruit blijkt dat het voor de modale Antwerpenaar geen prioriteit is om met de auto in het stadscentrum te geraken. Van de 1.814 Antwerpenaars die antwoordden, vindt slechts één op tien dat belangrijk. Dit is een reden om de auto te weren uit de binnenstad. Vooral fietsers pleiten voor een autoluwe stad. Maar alvorens men maatregelen neemt, is overleg met alle weggebruikers noodzakelijk, anders wek je wrevel. We moeten vooral streven naar vlot, veilig en milieuvriendelijk verkeer. Want daar liggen Antwerpenaars volgens onze enquête het meest wakker van."
jan Vincke
woordvoerder van vrijwilligersbeweging Antwerpen aan ’t Woord

 

DE WINKELIER

"Maak parkeren duurder voor wie er niet woont"
Het lijkt me geen goed idee om de ganse binnenstad het hele jaar door volledig autovrij te maken. Alles zou minder bereikbaar zijn en dat is economisch nadelig.
Sommige potentiële klanten zouden volgens mij zelfs wegblijven uit de stad. Een autoverbod zou ook parkeerproblemen opleveren aan de rand van de stad. Ik pleit ervoor om sommige wijken autovrij te maken, zoals de modewijk rond de Nationalestraat. Tussen 11 en 19 uur bijvoorbeeld, zoals op de Meir. Zo kunnen leveranciers nog ter plaatse komen. Tijdens de herfstvakantie en de zomerkoopjes is de Kammenstraat nu al autovrij, wat ook altijd meer klanten en toeristen lokt. Trouwens, je kan de auto's ook weren met minder drastische maatregelen: maak parkeren in het centrum duurder voor wie er niet woont, zorg voor meer park & ride-parkings in de rand en maak de stad nog fietsvriendelijker. En waarom werken we het premetro-netwerk niet af? Zo zouden we net als in New York, Londen en Parijs de hele binnenstad ondergronds kunnen doorkruisen."
job Franken
manager van een kledingzaak in de Kammenstraat

 

DE AUTOMOBILIST

"Een autovrij stadscentrum is niet realistisch"
"Zonder auto's is 't stad dood"
Het centrum permanent autovrij maken is onrealistisch en niet wenselijk. Autoverkeer maakt de binnenstad bereikbaar. Zonder de auto zou de stad 'dood' zijn. Een verkeersluwe stad is wel een goed idee, want dat bevordert de veiligheid en de leefbaarheid. Vermijd sluipverkeer, bouw het openbaar vervoer verder uit en geef altijd voorrang aan voetgangers en fietsers. Maar blijf wel rekening houden met bewoners, handelaars, leveranciers en klanten. De huidige Zone 30 op de Brouwersvliet bijvoorbeeld zou beter afgeschaft worden, want ze hindert het verkeer tussen de Kaaien en de Leien. Op andere plekken kan je de Zone 30 wel handhaven of zelfs uitbreiden. Hoe dan ook is er geen wondermiddel voor het Antwerps mobiliteitsprobleem. Het vergt een waaier aan maatregelen die evenwichtig inspelen op de noden en belangen van iedereen."
Maarten Matienko
woordvoerder van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB)

 

DE DESKUNDIGE

"Je moet altijd plaatselijk verkeer toelaten"
Een volledig autovrije stad is een utopie, je zal altijd plaatselijk verkeer van bewoners, leveranciers en hulpdiensten moeten toelaten. Toch evolueren steeds meer stadscentra naar autoluwe zones. In Kopenhagen, Basel en Zürich zie je haast geen auto's meer in de binnenstad. Ook Gent is erg tevreden over het voetgangersgebied in het centrum. Het verhoogt de kwaliteit om er te wonen of te winkelen. Om de binnenstad bereikbaar te houden, zijn er heel wat praktische oplossingen: beter openbaar vervoer, meer ruimte voor fietsers, magneetkaartjes of elektronische paaltjes om auto's van bewoners en leveranciers toe te laten, enzovoort. De Antwerpse binnenstad evolueert trouwens nu al naar een autoluwe zone. Het gaat tenslotte om slechts een paar vierkante kilometer."
Willy Miermans
docent Verkeerskunde aan de Universiteit Hasselt

 

Vindt u dat er teveel auto's rijden in Antwerpen? Of dat er niet genoeg parkings zijn? Of te weinig fietspaden? En wil u mee nadenken over mobiliteit in de stad? Antwerpen aan 't Woord roept iedereen op om zelf een rondetafelgesprek te organiseren. Het enige wat u moet doen is vrienden, collega's of buren samenbrengen en met hen over hun mobiliteit praten. U kan ook samen oplossingen zoeken, al dan niet voor een specifiek probleem. Wie interesse heeft maar zelf geen ronde tafel wil organiseren, kan zich altijd aansluiten bij een andere groep. Alle voorstellen worden nadien verzameld. Op zaterdag 19 november volgt een groot stadsdebat in zaal Horta.

Antwerpen aan ’t Woord
tel. 0473 86 55 03
www.antwerpenaantwoord.be

De Nieuwe Antwerpenaar 14-09-2011 pag. 18-19

Tags: