We hebben de meest kankerverwekkende wagenvloot in Europa

kade rechteroever

In deze Vrije Tribune gaat Dr. Christophe Depamelaere op zoek naar het verband tussen de hoge kankerscores in ons land en het politieke beleid dat dieselverkeer aanmoedigt.

 

‘Avoiding death by diesel’ door Simon Upton, hoofd Milieu Oeso, inspireert:
De schadelijke uitstoot door verkeer, veroorzaakt zowat tien keer meer doden dan verkeersongevallen. De vermindering van de levensverwachting bedraagt in een stad als Antwerpen zowat drie jaar. Terecht maant de WHO politici aan de bevolking beter tegen luchtpollutie te beschermen, omdat dit ver buiten de controle van het individu ligt. Een uitgebreide Europese studie (Escape) wijst op het lineaire verband tussen (diesel)fijnstof en longadenocarcinoom. In de nabeschouwing wijst men er wel op dat fijnstof, net zoals roken, een
controleerbare factor is. In België, met zijn uitgebreide vloot bedrijfswagens, kan het probleem inderdaad fiscaal snel worden bijgestuurd... 
 
Het politieke beleid gevoerd in België staat helaas haaks op deze aanmanende studies. Dieselverkeer, de hoofdbron van fijnstof, wordt via gedwongen dieselbedrijfswagens (97,5%) en een bloeiende tweedehandsmarkt (62,4%) steeds talrijker. Bovendien wordt de dieselvloot steeds ouder, met nog meer fijnstof tot gevolg. De petroleumfederatie meldt aldus een onzinnige verkoop van 84% dieselbrandstof in
dichtbevolkt België. Het lijkt wel alsof de federale overheid eerder aanstuurt op gezondheidsschade, dan wel op bescherming. Vooral minister Onkelinx draagt mede grote schuld door bedrijven sinds 2012 quasi volledig richting diesel te duwen, door CO2 en prijsgebonden VAA (Voordeel Alle Aard), fiscale aftrek en pervers dure benzine (36% hogere accijnzen dan voor diesel aan de pomp). Benzine, goedkoper op de internationale markt, wordt ‘fiscaal’ duur aan de pomp. Hierdoor dient Vlaanderen jaarlijks 5,22 miljard aan ‘medische dieselzorg’ te spenderen.
 
 
‘Avoid cancer by diesel’, Christophe Depamelaere: Onkelinx en co voorzagen dichtbevolkt België aldus van de meest kankerverwekkende wagenvloot in Europa. De bereikte resultaten gepubliceerd in Health at a glance Europe 2012 spreken alvast boekdelen: een absolute topscore voor borstkanker-incidentie (53% boven EU gemiddelde), alsook hoogste mortaliteit. Dit wijst vermoedelijk op veel te laat ontdekte agressieve tumoren, ondanks onze screeningprogramma’s. Wij kennen de derde positie voor prostaatkanker (60% boven EU gemiddelde) en
vierde positie voor longkanker (21% boven EU gemiddelde), met ook in deze twee gevallen de hoogste mortaliteit in Europa. 
 
Dieselwerend USA kent 30% minder borstkanker. Dieselwerend Japan 50% minder borst- en 66% minder prostaatkanker (IARC/Globocan). Gezien de Belgen Europa’s grootste fruit- en groenteneters in Europa zijn, lijkt onze voeding alvast niet de hoofdreden te zijn. Een benzinekatalysator kan tot 90% PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) neutraliseren, een dieselkatalysator kan dat niet. Diesel staat in voor 96,8% van de NO2(stikstofdioxides), gevormd voor 63% door het verkeer. Bovendien zorgen ze vooral voor een toename van de totale genotoxische activiteit van de PAKs, door vorming van nitro-PAKs. Het volume PAKs door (diesel)verkeer is sinds 2000 met 50% gestegen, een bewijs temeer dat de totale mutagene activiteit van ons verkeer zwaar onderschat wordt! 
 
De WGO erkent in haar Revihaap review dat het totale carcinogeen vermogen van de PAKs, met BaP benzo(a)pyreen (een gemiddeld
potent carcinogeen) als enige indicator, vermoedelijk wordt onderschat. Toch hanteert zij een veiligheidslimiet die 100x boven de Amerikaanse (Epa) ligt. Zij wijst ook op het grote verschil tussen benzineversus dieselkatalysator, maar ontraadt diesel vervolgens niet. De
Oeso doet dat wel en wijst zelfs op de te mijden hefboom die diesel op de vergrijzingskost vormt. Kleine benzinemotoren stelt zij voorop
als remedie. Ook pleit de Oeso voor hogere dieseltaks. Zelf pleit ik voor lagere benzinetaks als promoverende game-changer voor
onze economische competitiviteit en gezondheid! 
 
‘Avoid drugs and stents by diesel’... 
Dieselroet veroorzaakt plaques, vasoconstrictie, trombogeniciteit en verhoogt hierdoor onze doodsoorzaak nummer één: hart- en vaatziek-
ten. Gevolg is een twee tot drie keer hoger cardovasculair risicoprofiel, dat ons dwingt tot het gebruik van meer bloeddruk- of cholesterolverlagers en zelfs coronaire stents, tot ruim het dubbele van het Europees gemiddelde. Diesel zorgt ook voor meer fertiliteitsproblematiek, meer prematuren, meer IUGR, meer COPD, type 1 diabetes en astma bij kinderen... Besparingen Onkelinx?
 
Dr. Christophe Depamelaere, huisarts/sportarts, Wingene
 
ARTSENKRANT 20-09-2013
 

Tags: