Wegen en Verkeer ontvangt Tuinwijk

kade rechteroever

Actiegroep De Notenkrakers wil politiek onder druk blijven zetten

Borgerhout

De actiegroep De Notenkrakers heeft een onderhoud gehad met het Antwerpse Agentschap Wegen en Verkeer. De actiegroep ijvert voor een gezonde leefomgeving voor de door fijn stof geteisterde Tuinwijk aan het knooppunt van de E313/34 met de ring.

"We zijn heel goed ontvangen door de ingenieurs van het agentschap", zegt François Wijnen van de actiegroep. "In maart zal het agentschap metingen van geluidsoverlast en fijn stof actualiseren, met als uiteindelijke doel het oude geluidsscherm achter de Tuinwijk te vervangen." Op 12 februari plant het ook infomarkten in de betrokken districten over de laatste stand van zaken en het uitwerken van de Al02.


Snelheidsbeperking

De ingenieurs bevestigden dat Antwerpen tot de bedenkelijke top van Europa behoort qua verkeersdrukte, en het wordt moeilijk om snel infrastructurele verbeteringen uit te voeren. Om de menselijke kant van de zaak te benadrukken, werden De Notenkrakers vergezeld door dokters Guido Verbeke en Dirk Van Duppen.
Die benadrukten de noodzaak van epidemiologisch onderzoek in de betrokken buurten. Ziekenhuizen en-fondsen geven een beeld van bloed-, harten longziektes van de omwonenden. "We eisen onmiddellijk actie, zoals een door camera's gestuurde snelheidsbeperking in de bocht rond de Tuinwijk. Autobestuurders moeten daar toch al bergop. Bovendien doen Amsterdam, Groningen en in eigen land Gent er ook al aan mee. Als we groen licht krijgen, staat niets ons nog in de weg van de vervanging van het oude geluidsscherm, waarvoor we al lang ijveren."

Kosten voor een scherm van 500 meter worden geschat op 500.000 euro, waarvan het district vijf procent op zich neemt. Vanuit de stedelijke politiek heeft Antwerps schepen van Leefmilieu Guy Lauwers (sp.a) beloofd om deze maand nog een beslissing van het college mee te delen.

"De snelweg dateert uit de jaren zestig, maar de Tuinwijk is ouder. Het is de taak van de overheid om de gezondheid van omwonenden te bewaken. Wij zijn van plan om tot op het bot te gaan", klinkt het kordaat bij de actiegroep.

JONAS GOOSENAERTS
Gazet van Antwerpen 21-01-2012 pag. 65
 

Tags: