zoek de verschillen

kade rechteroever

Straten-Generaal: 'Puur bedrog'

Manu Claeys van denktank Straten-Generaal reageert met verbijstering op de voorstellen van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Martens (SP.A). 'Martens vraagt nu bijkomend onderzoek naar de verwerking van slib, om het Sint-Annabos te vrijwaren. Wij hebben tijdens het MER-onderzoek (milieueffectenrapport) herhaaldelijk gevraagd om het probleem van het slib op een andere manier op te lossen. Maar dat was toen niet belangrijk. Nu het MER-onderzoek is afgerond, vraagt SP.A plots bijkomend onderzoek naar de opslag van het slib. Maar in zijn brochure rekent Martens het Meccano-tracé wel af op het feit dat er nog meer slib in het Sint-Annabos zou moeten worden gestort.'

Dat Martens nu vraagt om het systeem van gedifferentieerde tol te beperken tot vrachtwagens, verbaast Claeys ook. 'De regering heeft op 14 februari beslist dat ze kiest voor Oosterweel met gedifferentieerde tol, maar blijkbaar stapt men daar nu al weer vanaf en begint men de eigen plannen bij te sturen. Zo is het makkelijk om van de alternatieve tracés te winnen. Dat Martens nu zegt dat hij tijdens de voortgangsrapportage zelf heeft gewaarschuwd voor het feit dat Meccano niet op dezelfde manier werd onderzocht als het voorkeurtracé van de regering, is onbegrijpelijk. Waarom heeft SP.A er als regeringspartij niet voor gezorgd dat de verschillende tracés op een eerlijke en correcte wijze werden onderzocht?' (jvda)

(jvda)
Het Nieuwsblad 22-03-2014 pag. 38

zie ook
Oosterweel: Bart Martens (SP.A) blijft appels met citroenen vergelijken en SP.a argumentatiefiche pro BAM tracé op de rooster gelegd

Tags: