Zone 30 binnen de Singel

kade rechteroever

Masterproef pleit voor gevoelige uitbreiding van snelheidsbeperking in Antwerpen
 

Om de verkeersveiligheid en de leesbaarheid te verhogen moet heel de kernstad zone 30 worden. "De stad van de toekomst zet in op het verhogen van de leefbaarheid door de overdruk van wagens in te beperken", zegt professor Dirk Lauwers.

De masterproef Ruimtelijke kwaliteit en leesbaarheid in zone 30 van Veerle Schoutteet aan de afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de universiteit Gent onderzoekt hoe een zone 30 meer kan zijn dan een verkeersmaatregel.
Het is volgens Lauwers, professor mobiliteitsplanning en -ontwerp en promotor van de masterproef, geen puur verkeersproject, maar een stedelijk project. Een zone 30 heeft een impact op de leefbaarheid in de stad.

"Vandaag wordt de zone 30 eerder at random ingevoerd en dan vooral vanuit verkeersveiligheid", zegt Lauwers. "Er bestaat geen eenduidige methodiek. In de masterproef bekijken we het vanuit de wijken. Er werd uitgegaan van een beperkt aantal basiseisen: kinderen moeten op een veilige manier te voet hun school kunnen bereiken en ouderen moeten zich dagelijks veilig naar lokale commerciële voorzieningen kunnen verplaatsen. Aan de schoolpoorten is er nu een al zone 30. Alleen is dit te beperkt. Uit onderzoek blijkt dat slechts 5 procent van de verkeersongevallen van schoolgaande kinderen in de buurt van de schoolpoort gebeurt. Daarom hanteren wij een straal van 180 meter rond de school. Voor de commerciële voorzieningen is het een straal van 300 meter. Als je al die cirkels op een kaart zet, blijkt al snel dat in Antwerpen heel het gebied binnende Singel eigenlijkzone 30 moet worden."

Toch blijft 50 km/u mogelijk op enkele invalswegen?

"Dat is voor het rijcomfort van de chauffeurs en om de wagens zo veel mogelijk uit de woonstraten te houden. Je moet enkele verzamelwegen, zoals de Plantin Moretuslei, hebben waar een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt. Hier moet de doorstroming wel efficiënt worden georganiseerd met onder meer een goede afstelling van de verkeerslichten, een intelligente parkeergeleiding en een verbod op laden en lossen tijdens de spitsuren."

"Daarnaast zijn er ook assen nodig waar alleen het openbaar vervoer een vlotte doorstroming heeft. Hier worden wagens zo veel mogelijk geweerd. Alleen zo bied je een volwaardig alternatief aan voor de wagen. Als de reizigers van twee volle trams op de Turnhoutsebaan de auto zouden nemen, dan heb je een file in beide richtingen van 2 kin, dat is van het Centraal Station tot aan de Stenenbrug."

Een van de voordelen van een zone 30 binnen de Singel is de duidelijkheid voor de gebruikers.

"Wie via de Singel de kernstad in rijdt, weet dat hij of zij dan dat 30 km/u de regel is en 50 km/u de uitzondering. Dit systeem wordt met succes al twintig jaar toegepast in de stad Graz in Oostenrijk, en dit in een gebied ongeveer even groot als de Antwerpse kernstad."

In hoeverre ligt het nieuwe bestuursakkoord in de lijn van de conclusie van deze masterproef?

"Ik vind een reeks belangrijke elementen terug die het voor het huidige stadsbestuur mogelijk maken om de zone 30 uit te breiden naar het gebied binnen de Singel. Het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer en privaat vervoer, red.) is opgenomen in het bestuursakkoord . En het nieuwe stadsbestuur wil de leefbaarheid verhogen op het openbaar domein."

Vanuit economisch oogpunt wordt de bereikbaarheid van de stad met de wagen verdedigd.

"Steeds meer steden investeren in alternatieven voor de auto, zoals fietsinfrastructuur. In de Deense hoofdstad Kopenhagen blijkt dat het gemiddeld inkomen van fietsers hoger ligt dan dat van autobestuurders. In de Verenigde Staten geven jongeren tussen 25 en 35 jaar minder geld uit aan automobiliteit dan de vorige generatie. Ze kiezen voor andere, goedkopere vervoersmiddelen. Het uitgespaarde geld geven ze dan wel voor een groot deel uit in de winkels en de horeca in de stad. Niet uitsluitend inzetten op de auto, maar ook op andere vervoersmiddelen is dus ook een verhaal van stedelijke economie."

SACHA VAN WIELE
Gazet van Antwerpen 12-01-2013 pag. 53
 

Tags: