Zwijndrecht wil af van sluipverkeer

kade rechteroever

'We willen hier geen Mortselse toestanden met opstoppingen en files', zeggen veel bewoners van Zwijndrecht-Burcht wanneer je naar mobiliteitsproblemen vraagt. Het verkeer houdt de mensen en partijen in deze verkiezingstijd meer dan ooit bezig.

 

Zwijndrecht/Burcht De 'grote' mobiliteitsproblemen in Zwijndrecht-Burcht worden veroorzaakt door de autowegen die vlakbij en dwars door de gemeente lopen. 'Als het verkeer daar vast zit, trachten automobilisten en truckchauffeurs te ontsnappen via sluipwegen naar de N70, die door Zwijndrecht van Beveren naar Antwerpen loopt, of rijden ze in de richting van de Liefkenshoektunnel', stelt Tine Heyrman, lijsttrekster van Vlaams Belang.

 

'Groen Zwijndrecht streeft naar de best mogelijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem', zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). 'Het Meccano-tracé moet als volwaardig alternatief worden onderzocht'.

Schepen Ann Van Damme (lijsttrekster CD&V) meent dat het uitblijven van een beslissing over Oosterweel nefaste gevolgen heeft. 'De files op de snelweg veroorzaken veel fijn stof en ook sluipverkeer. Waar mogelijk moeten we dit beperken door tijdelijke ingrepen, maar ook door controles en boetes op overdreven snelheid.'

N-VA wacht het milieueffectenrappport af en zal dan een keuze maken. 'Maar we willen wel dat daarna knopen worden doorgehakt', aldus lijsttrekker Guy Carpentier.

'Zwijndrecht kampt met veel fijn stof en luchtvervuiling', zegt ook Walter De Wulf (lijsttrekker Open VLD). 'Het BAM-tracé kan dit alleen maar erger maken. De tunnels van het alternatieve Meccano-tracé kunnen het probleem aanpakken.' SP.A met lijsttrekster Denise Melis-De Lamper en Vlaams Belang zijn dezelfde mening toegedaan.

 

Overweg

Een ander mobiliteitsprobleem vormt de verbinding tussen Burcht en Zwijndrecht. Vooral de vaak gesloten spoorovergang veroorzaakt geregeld files. Is de ondertunneling mogelijk? 'Wij zijn voorstander', zegt de lijsttrekster van het VB.

'Een verplaatsing van de treinhalte een tiental meter verder kan al een deel van de oplossing zijn', zegt burgemeester Van de Vyver. 'Een tunnel of voet- en fietsersbrug is quasi onuitvoerbaar, omwille van technische beperkingen en de kostprijs.'

N-VA pleit voor de veilige heraanleg van de centrale as (vooral stationsomgeving en op- en afritten E17). 'Openbaar vervoer tussen en in beide deelgemeenten kan bijvoorbeeld via een belbus', luidt het.

'Wij kunnen dromen van een ondertunneling, maar uiteindelijk is het de NMBS die beslist. Wij wensen wel een veel betere verbinding. Als wij als gemeente jaarlijks 75 procent bijdragen in de abonnementen en de kinderen jonger dan 12 en de ouderen vanaf 60 jaar gratis laten rijden, dan mag De Lijn daar iets voor in de plaats stellen', zeggen zowel Open VLD als SP.A.

 

Fietspaden

'Recent werd nog een nieuw fietspad op de Heirbaan en de Kruibeeksesteenweg ingehuldigd', zegt de burgemeester. 'Het fietspad tussen Burcht en Zwijndrecht op de Pastoor  Coplaan wordt nog dit jaar heraangelegd.'

'De afwerking van bestaande fietsverbindingen en maatregelen voor veiliger fietsverkeer in de woonstraten zijn dringend nodig, zegt Guy Carpentier. 'De schoolomgevingen krijgen prioriteit om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te garanderen', aldus schepen Ann Van Damme.

'Wij zouden ook heel graag het Velo-project van Antwerpen zien uitbreiden naar onze gemeente', stelt Melis-De Lamper voor. 'Zo zou je een mooie fietslus kunnen maken tussen Linkeroever, Burcht en Zwijndrecht.'

Staf De Lie
Het Nieuwsblad 13-10-2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121012_00332479 

Tags: