Zwijndrecht wil overkapping van E17 op Linkeroever

kade rechteroever

Meerderheid en oppositie stappen met gezamenlijk standpunt naar Vlaamse overheid

Zwijndrecht mengt zich in het overkappingsdebat.

Zowel meerderheid (Groen en CD&V) als oppositie (N-VA, Vlaams Belang en sp.a) willen dat de E17 op Linkeroever wordt overkapt.
 

Op de Rechterscheldeoever wordt al langer gediscussieerd over overkapping. Vanavond staat de overkapping op Linkeroever op de agenda van de gemeenteraad van Zwijndrecht. De gemeente grenst aan twee snelwegen - de E17 in het zuiden en de E34 in het noorden - en de raad zal het onder meer over de milieueffecten (MER) van de werken voor de Oosterweelverbinding hebben. Bedoeling is om de hogere overheid een gezamenlijk gemeentelijk standpunt over te maken.

Het voorbereidende werk is al klaar. Het standpunt van de gemeente is duidelijk. De definitieve tekst is maandag overeengekomen in een werkgroep. Alle politieke fracties hadden één vertegenwoordiger, naast burgemeester en twee schepenen. “De tekst gaat nu naar de gemeenteraad.

eensgezind Zwijndrecht:

 Als er wijzigingen komen, zullen dat kleine wijzigingen zijn”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). Belangrijkste punt is de overkapping van de E17, van Linkeroever, tot Zwijndrecht. “We spreken ons niet uit over de techniciteit. Onze vraag is nu aan de overheid: onderzoek dat voort. Hoe uitvoerbaar is dat? Hoe lang maken we die overkapping?” Ook N-VA, de grootste oppositiepartij, zit op dezelfde lijn, ook al is de partij op Vlaams niveau een sterke voorstander van het BAMtracé. 

“We wilden geen verwatering zoals in Antwerpen, waar politieke meningsverschillen alles lamleggen”, zegt Danny Van Hove (N-VA). “Het belang van Zwijndrecht staat voorop. Als gemeente eensgezind naar buiten komen, dat is belangrijk. Vanuit de oppositie wilden we niet toekijken. We vragen nu samen aanpassingen te doen, óp het huidige tracé. Het deelproject Zwijndrecht moet apart worden bekeken en moet inpasbaar zijn in het totale plaatje. En of die overkapping er komt, dat is de vraag van 1 miljoen. Het is in elk geval tijd voor actie.”
 

Extra meetpunten 

 Sommige buurten hebben bij momenten veel last van geluidshinder. Van de Vyver: “We stellen ons voor de cel MER (overheidsdienst die milieu-effectenrapporten bestudeert,red.) zeer constructief op. Het plan-MER was naar onze mening niet goed uitgevoerd. We zijn bezorgd om wat er de inwoners met de werkzaamheden te wachten staat op het grondgebied van Zwijndrecht en Burcht, maar ook op Linkeroever. We vragen binnen het bestaande plan om bepaalde aspecten verder te onderzoeken.

 Zo willen we extra geluidsmeetpunten aan de Kraaienhoflaan en de Heidestraat, dicht bij de E17.” Vanaf 60 dB overdag wordt het geluid hinderlijk. “Volgens een studie van de Ugent komt men zeer vaak in de rode zone. Bij het plan-MER waren de normen zo hoog gesteld dat er geen hinder kon zijn.”
 

Heibel 

Voorafgaand aan de infovergadering van vorige week hadden alle inwoners van Zwijndrecht een infobrochure van BAM moeten krijgen. Dat is niet gebeurd en dat zorgde voor heibel. Dat de brochure van BAM de bevolking niet of nauwelijks bereikte, noemt schepen Bruno Byl (CD&V) van Openbare Werken “een serieuze tekortkoming”. “Dat was een cruciaal element! De inwoners hebben maar dertig dagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Hoe kan men mensen opmerkingen laten formuleren als ze het niet weten?

 Men gaat er soms van uit dat iedereen internet heeft, maar een groot gedeelte heeft dat niet.”

Tim Van der Schoot, hoofd communicatie van BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel): “We hebben de opdracht gegeven om de brochure in heel Zwijndrecht te verdelen. Bepaalde buurten zijn niet verdeeld, hoorde ik op de infovergadering.

De verdeler beweert dat hij alles heeft gebust. Het is voor ons moeilijk te bepalen waar wel en waar niet. We gaan de brochure alleszins niet opnieuw laten drukken, simpelweg omdat het infomoment al voorbij is. Het wordt tégen ons gebruikt, alsof we bewust slechts bepaalde straten hebben laten bedelen.”


Het plan voor de E34. Linksboven het gehucht Smoutpot, onderaan de Neerstraat met café ’t Vliet. Centraal ligt de ‘kluifrotonde’. Alle politieke partijen van Zwijndrecht willen dat die geplande kluifrotonde verder van de bestaande huizen komt.

Vorige week bracht uw krant het verhaal van een gezin dat in de Neerstraat op kleine afstand van de E34 woont. “Aan die kant komen een parallelweg en groene taluds van acht meter. Om geluidshinder te voorkomen.” De kluifrotonde is even verder gepland aan de Canadastraat. Die wil het gemeentebestuur opschuiven naar het westen, zodat ze verder van de bestaande huizen komt.

Tot 4 juli kunnen inwoners de plannen voor het project-MER inkijken. “De huidige procedure is er nu net om te onderzoeken of extra maatregelen nodig zijn. Dan worden die punten meegenomen in de bouwaanvraag”, zegt Van der Schoot.
 

Dossier tot 4 juli ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Laarstraat 90. www.zwijndrecht.be BAM-infobrochure via mailtje naar info@ bamnv.be of af te halen op het gemeentehuis.

Op- en afrittencomplex Zwijndrecht moet sluiten

(jdv)
 
Naast de overkapping en de verschuiving van de kluifrotonde vraagt het gemeentebestuur van Zwijndrecht de sluiting van het op- en afrittencomplex Zwijndrecht. De open afritten aan de Krijgsbaan liggen namelijk maar even verder. Om veel verkeer naar de geplande parkeerzone op de grens Zwijndrecht-Linkeroever - met 1500 plaatsen - door de gemeente te vermijden, ziet Zwijndrecht liever een uitbreiding van de bestaande park&ridezone aan de tramterminus van lijn 3 en een hogere capaciteit van het tramverkeer.
 
JAN DE VRIENDT
Gazet van Antwerpen 25-06-2015 pag. 25

Tags: