Gemeenschappelijke MER persconferentie Ademloos en stRaten-generaal

Wim van Hees en Manu Claeys gaven vandaag een persconferentie over het MER van Antwerpen. Wim van Hees focuste op de vraag of dit een valabele MER is voor het bouwproject van de eeuw, kosten 7 miljard en meer. De conclusie is nee, er zijn teveel gewilde kennislacunes én er is een gebrek aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Bovendien leidt deze "BAM metodiek" tot een volstrekt arbitraire stelling:
"het voorkeurstracé (BAM tracé) is beter want het ligt dichter bij de stad".
 
Geen wonder, alle MER deskundigen werden gerecruteerd bij slechts één bron, de 3 ingenieursburo's die samen TV SAM vormen, speciaal opgericht voor het Oosterweelproject nog voor de NV. BAM bestond.
 
De powerpoint in bijlage evalueert ook de bevolkingsconcentraties van Antwerpen rond de snelwegen: 344,000 binnen de "medische marge" van 1,500 meter. De Ademloos powerpoint presenteert ten slotte de de bevolkingsaantallen die er medisch op vooruit gaan: 127,000 bij Meccano en
44,000 bij BAM. Say no more! 
 
Ademloos roept de celMER op dit definitieve rapport niet goed te keuren, Ademloos roept de politieke wereld op dit rapport niet te gebruiken als beslissingsbasis, voordat ten minste berekend is wat de overkapping van de Meccano nog aan additionele gezondheidswinst kan opleveren. 
Wij schatten dat dit van 127 naar 300,000 zou kunnen gaan.
Manu Claeys analyseert onderstaand de nu reeds superieure resultaten van de Meccano, als men er niet a fortiori vanuit gaat dat het verkeer tot in lengte van dagen door Antwerpen moet blijven rijden, desnoods op 15 tot 20 rijvakken.
 
 

06-02-2014

Tags: