Leefbare en verkeersveilige stad inzet van gemeenteraadsverkiezingen

 

 
 
Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 5/9/2018
 

Leefbare en verkeersveilige stad
inzet van gemeenteraadsverkiezingen


Antwerpse burgerbewegingen stellen
op 10 Stoetenfestival memorandum voor

 

Naar aanleiding van het 10 Stoetenfestival en in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen stellen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hun memorandum voor. De Antwerpse burgerbewegingen focussen daarbij op de volledige overkapping van de Antwerpse Ring tegen 2030 én op de modal shift naar duurzamer verkeer. Beide ingrepen zijn hoogstnoodzakelijk voor een gezonde, leefbare en verkeersveilige stad.


De volledige overkapping van de Antwerpse Ring plus de ‘modal split 50/50’ in de Antwerpse Vervoerregio hebben een grote impact op alle stedelijke en gemeentelijke beleidsdomeinen. Hét centrale thema in de nieuwe bestuursakkoorden moet dan ook zijn: met alle belanghebbenden en met alle burgers op een co-creatieve manier deze doelstellingen realiseren, om zo vorm te geven aan de leefbare stad van de toekomst.
 

Memorandum voor nieuwe gemeentebestuurders

De Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal willen daar mee hun schouders onder blijven zetten. Daartoe stelden ze een memorandum op met concrete aanbevelingen voor de nieuwe bestuursakkoorden in de stad Antwerpen en de 32 andere gemeenten van de Vervoerregio. Dat memorandum leest u hier in lopende tekst en hier in pdf.
 

Modal split 50/50

Volgens het Toekomstverbond mag in de Antwerpse Vervoerregio tegen 2030 nog maximaal de helft van de verplaatsingen gebeuren per auto. Minstens de helft van de verplaatsingen gebeurt dan te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Voor de burgerbewegingen is de evolutie naar die ‘modal split 50/50’ een belangrijk actiepunt, waarbij de betrokkenheid van vele burgers noodzakelijk is. Eerder zette de Ringland Academie in dat kader al het burgeronderzoek Straatvinken op. Op zondag 9 september trekken op initiatief van de burgerbewegingen tien stoeten naar Spoor Oost om het thema op de (verkiezings)agenda te zetten, burgers te doen nadenken over hun verplaatsingsgedrag en alternatieven te overwegen.

10 Stoetenfestival op zondag 9 september

Op zondagnamiddag 9 september trekken 10 stoeten naar Spoor Oost. Elke stoet bestaat uit andere vervoermiddelen en vertrekt op een andere plaats in de stad en de regio Antwerpen. Op bijgevoegde kaart staan de vertrekplaatsen en -uren, evenals de respectieve vervoermiddelen.
 

Ringlandband met Jo Lemaire en vele anderen op Spoor Oost

Op Spoor Oost worden de deelnemers aan de stoeten getrakteerd op een optreden van de Ringlandband, de gelegenheidsformatie onder leiding van Bert Embrechts. Volgende artiesten zegden deze keer hun medewerking belangeloos toe: Bart Cannaerts, Stef Kamil Carlens, Jan Hautekiet, Tine Embrechts, Guga Baul, Pieter Embrechts, Slongs Dievanongs, Sarah Ferri, Patrick Riguelle en Jo Lemaire.

Dj en presentator van dienst Bart Cannaerts zorgt voor muziek wanneer de stoeten aankomen. De Ringlandband treedt op vanaf 16.30 uur tot 18.30 uur.


Resultaten Straatvinken 2018

Meer dan 1.600 burgers in de Vervoerregio hebben in mei 2018 op initiatief van de Ringland Academie een uur lang het verkeer in hun straat geteld. De definitieve resultaten van het burgeronderzoek Straatvinken 2018 worden voorgesteld op het 10 Stoetenfestival. Op interactieve schermen zullen alle aanwezigen kunnen nagaan hoe het gesteld is met het verkeer in hun straat en buurt. De telling van het verkeer wordt tot 2030 elk jaar herhaald, om na te gaan of de modal shift effectief gerealiseerd wordt.
 

Verrassing van stadsdichteres Maud Vanhauwaert

Op de infoavond van Ringland, op 4 juni in De Roma, ontroerde presentatrice Maud Vanhauwaert het publiek met een mooi en toepasselijk gedicht. Op het 10 Stoetenfestival belooft de Antwerpse stadsdichteres de aanwezigen opnieuw te verrassen, deze keer met een praktisch bruikbaar en toch zeer mooi hebbeding.
 

Mobiliteitsmarkt

Tijdens het 10 Stoetenfestival zullen diverse organisaties (waaronder TreinTramBus, Cambio, Swapfiets, Blue-Bike,...) op een mobiliteitsmarkt tips geven voor een modal shift.
 

Vijfde festival van Antwerpse burgerbewegingen

In mei 2014, aan de vooravond van de Vlaamse verkiezingen, organiseerden Ringland, Ademloos en stRaten-generaal al eens een gelijkaardig festival onder de noemer ‘Stappen en trappen om te overkappen’. Duizenden Antwerpenaren zakten toen vanuit alle hoeken van de stad en daarbuiten af naar Park Spoor Noord. Daarmee zetten ze op een succesvolle manier het thema van de overkapping op de verkiezingsagenda.


Contact (ook tijdens het festival)
veerle.janssens@ringland.be, 0478 63 77 17
 
  • Ringland Ademloos stRaten-generaal