Mobiliteitscongres op 6 november in het kader van de Boekenbeurs

 

Persbericht: mobiliteitscongres op 6 november in het kader van de Boekenbeurs
Persbericht Ringland, 8/10/2019

U bent van harte uitgenodigd op het mobiliteitscongres 'Op weg naar een bereikbaar en leefbaar Vlaanderen' op woensdag 6 november in Antwerp Expo.
Dit congres met binnen- en buitenlandse sprekers is een initiatief van Ringland, Boek. be, de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en partners. Het vindt plaats in het kader van de Boekenbeurs. 

Toelichting en het programma vindt u hieronder en op www.boekenbeurs.be/mobiliteitscongres

Voor toegang tot het congres in Antwerp Expo hebt u een ticket nodig. Wenst u het congres bij te wonen als journalist, gelieve u dan vóór 4 november aan te melden via veerle.janssens@ringland.be, 0478 63 77 17.
 

Op weg naar een 
bereikbaar en leefbaar Vlaanderen

 

6 november 2019, Antwerp Expo


Kan Vlaanderen zich op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening meten met andere ambitieuze Europese regio’s? En welke rol nemen burgers daarbij op? Op een gezamenlijk mobiliteitscongres, op woensdag 6 november in het kader van de Boekenbeurs, beraden Ringland, Boek. be, UAntwerpen, VRP en partners zich over die boeiende en urgente vraag. 
In een dagvullend programma met binnen- en buitenlandse sprekers onderzoeken we samen met beleidsverantwoordelijken, mobiliteitsexperts en burgers hoe we Vlaanderen kunnen uitbouwen tot een netwerk van aantrekkelijke vervoerregio’s waar de bereikbaarheid en de leefbaarheid van steden en gemeenten hand in hand gaan. 
 
In de voormiddag toetsen we lokale en regionale ontwikkelingen in Vlaanderen af aan inspirerende Europese best practices in mobiliteit en ruimtelijke ordening, zoals Hamburg en Londen. We bekijken de opportuniteiten die het Toekomstverbond, het Routeplan 2030 en de overkapping van de Antwerpse Ring bieden, niet alleen voor de regio Antwerpen, maar voor heel Vlaanderen
 
In de namiddag gaat professor Tom Rye (Transport Research Institute, Edinburgh) dieper in op Europese studies rond mobiliteit. Vervolgens debatteren we in themasessies rond de diverse vervoersmodi met het publiek over tal van bereikbaarheids- en leefbaarheidsthema’s, gaande van de overstapmogelijkheden rond kleine stations tot burgerparticipatie en burgerwetenschap. Ten slotte bekijken we hoe we de samenwerking op regioniveau het best aanpakken, vanuit een vergelijking tussen Vlaanderen en Brussel, beide afgetoetst aan internationale referenties, zoals de Communauté Urbaine Lille.

Het congres krijgt ook een bijzondere literaire toets, met de medewerking van stadsdichter Maud Vanhauwaert. De presentatie is in handen van Marc Van de Looverbosch (VRT).  

De voertaal is het Nederlands, met uitzondering van enkele presentaties door buitenlandse sprekers.
Gedetailleerd programma

Partners

Het mobiliteitscongres is een initiatief van Boek. be, de Antwerpse burgerbeweging Ringland de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), met de steun van de stad Antwerpen, Vervoerregio Antwerpen, KU Leuven, MOW-AWV, Lantis (ex-BAM), het team van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, Port of Antwerp, Slim naar Antwerpen en TreinTramBus.

 
  • Ringland.be

Tags: