5)

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de Brusselse ring verbreden. Vorige week stelde hij zijn plannen voor: naast drie centrale rijvakken voor doorgaand verkeer komen er twee extra rijstroken voor bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus. Die extra rijstroken zullen de files niet oplossen. Wat er wel zal volgen: meer verkeer, meer broeikasgassen, meer luchtvervuiling en meer lawaai.