Alexander D'Hooghe

Medio maart kwam er een doorbraak in zowat het meest cruciale mobiliteitsdossier in Vlaanderen: Gewest, stad en burgerplatformen sloten een “Toekomstverbond” voor de sluiting én overkapping van de Ring rond Antwerpen en raakten akkoord over een “Routeplan 2030” om die ambitie waar te maken. De weg naar een ander Antwerpen ligt daarmee open.

Begin mei organiseerde ie-net zijn vierde info- en debatavond over mobiliteit in en rond Antwerpen. De ingenieursvereniging wist voor die gelegenheid niemand minder te strikken dan “overkappingsintendant” Alexander D’Hooghe.

D'Hooghe bracht iedereen, van de Antwerpse politici over de Vlaamse administraties tot de actiegroepen, met succes rond de tafel.
Als Brusselaar uit de Vlaamse Rand had D'Hooghe het voordeel geen politieke of historische banden te hebben met het Oosterweeldossier.
D'Hooghe hield de discussies binnenskamers, op basis van feiten, door gebruik te maken van plannen en tekeningen.

Twintig jaar lang hebben de discussies over de ontsluiting van de Antwerpse ring het nieuws beheerst en nu is er dus een akkoord tussen de Vlaamse regeringen en de talrijke actiegroepen. Het compromis tussen verkeer en leefbaarheid dat nu op tafel ligt is, is grotendeels het resultaat van de aanpak van Alexander D'Hooghe, architect, professor en intendant voor de overkapping van de ring.

De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een 'historisch' akkoord bereikt in het lang aanslepende Oosterweeldossier.

 

De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding. Omdat alle partijen zich kunnen vinden in het 'Radicaal haventracé' laten de actiegroepen hun procedure voor de Raad van State vallen. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hadden sinds begin deze maand voldoende handtekeningen voor een referendum, maar ook dat laten ze nu achterwege.

In Brussel is het historische  akkoord over Oosterweel voorgesteld. Er is een akkoord bereikt over het radicaal haventracé in combinatie met een 'Oosterweel light'. Alle Antwerpse actiegroepen, Stad en Vlaamse Regering bereikten een overeenkomst. Grote bezieler van  het compromis is intendant Alexander D'Hooghe.  Hoe 'light' de Oosterweel-verbinding precies wordt, is nog niet duidelijk. Ook over de financiering is nog lang niet alles uitgeklaard.

 

 

Pages